Regler för användning av Canoas utrustning

Föreningens kajaker, paddlar, kapell och flytvästar får användas endast av medlemmar som betalt medlemsavgift och avgift för nyttjanderätt. Ledarna har rätt att använda utrustningen under föreningens evenemang.

Canoas utrustning är i första hand reserverad för föreningens egna aktiviteter (kurser, utfärder och träning). Föreningens program hittar du på våra hemsidor och på skjulets anslagstavla. Utfärder och aktiviteter hittar du i Suomisport i kalendern för Retkimelojat-gruppen.

Före start

 • Kontrollera att utrustningen inte är reserverad för klubbens verksamhet
 • Välj kajak enligt din paddlingsförmåga och kontrollera att den är i skick
 • OBS: Man stiger i och ur kajaken då den flyter på vattnet. Om du är osäker på din förmåga, välj en polyetenkajak (utmärkt PE i förteckningen)
 • Använd endast kapell som har samma nummer som kajaken
 • Använd bara paddlar som är märkta ”Canoa”
 • Välj lämplig flytväst och använd den alltid då du paddlar
 • Ta med ett tömningsverktyg (öskar/pump)
 • Skriv ditt namn, kajakens nummer, avfärdstid samt mål/rutt i skjulboken

På havet och öarna

 • Kom ihåg att du är ansvarig för utrustningen du lånar
 • Var extra försiktig då du använder havskajaker med upplyftbar fena/skädda
 • Kom ihåg att lyfta upp fenan/skäddan innan du tar iland. Var försiktig så att det inte kommer sand i fenans kapsel
 • OBS! Kom ihåg att kajaken bör flyta fritt då du stiger i eller ur den
 • OBS! Kajaken bärs upp på stranden, eller dras på en rulle el. dyl. 

Vid återkomst

 • Torka kajaken noggrant
 • Öppna förvaringsluckorna och lämna dem öppna. På uteplatserna stängs luckorna efter att de torkats
 • Kontrollera kajakens skick. Om kajaken har skador; häng en “rikki”-skylt på den och skriv i skjulboken vad som är fel på kajaken 
 • Returnera kajak, kapell, paddel, flytväst och öskar till sina rätta platser.
 • Skriv in tiden för din återkomst i skjulboken
 • Stäng skjulets dörrar omsorgsfullt.

Att kliva i och ur kajaken

En fiberkajak (glasfiber eller liknande) har en stadig stomme, men fiberytan är ömtålig om kajaken träffar ett grund eller strandstenar. Därför måste man vara noggrann och försiktig då man stiger iland. 

En fiberkajak lyfts helt i vattnet innan man kliver i kajaken. Landstigning sker i vattnet eller till brygga (om en sådan finns) från ett vattendjup där kajaken flyter fritt. Man får inte oskyddat dra upp en fiberkajak på en sandstrand eller klippa. Kajaken måste bäras upp eller dras över en skumgummirulle, käpp eller motsvarande, som skyddar kajaken.

Med en plast- dvs. polyetenkajak (PE), kan man glida upp på en sandstrand eller ner i vattnet. Detta får man inte göra med en fiberkajak då det skrapar och söndrar kajakens känsliga fiberyta.

Övernattningsutfärder

Föreningens kajaker är i första hand avsedda för dagsutfärder, men med speciallov kan man låna utrustningen för högst två nätter. Man ber om lov av skjulmästaren eller en styrelsemedlem. Detta förutsätter dock att start och återkomst sker vid Bredan. Det är alltså inte tillåtet att transportera utrustningen någon annanstans med bil. Sålunda kan vi garantera att kajakerna räcker till för alla medlemmar.

Gäster

Du kan ta med en gäst och paddla med Canoas utrustning. En erfaren, myndig medlem, som kan ta ansvar för gruppens säkerhet, kan ta med högst två gäster åt gången.

Gästavgiften är 10 euro per person och den betalas via Suomisport (det finns en QR-kod på skjulväggen och en link på Canoas hemsida). Medlemmen är ansvarig för sina gäster och för den lånade utrustningen. Även gästerna bör skrivas in i skjulboken och det bör framgå att personen är en gäst (namn + “gäst”).

Som medlem är du alltid ansvarig för den utrustning du lånar. Du bör använda utrustningen som om den var din egen. På föreningens bekostnad repareras endast skador som uppstått av normalt slitage. Den som avsiktligt döljer skador på utrustning kan avskedas från föreningen.

Varje medlem som använder föreningens utrustning är skyldig att kontrollera att kajaken är i skick före och efter användning. Om du observerar skador bör dessa tydligt rapporteras i skjulboken och kajaken förses med en “rikki”-skylt. Observerade fel och brister bör även anmälas till skjulmästaren per telefon eller e-post. Det är inte tillåtet att paddla med söndrig utrustning. 

Den som olovligt använder föreningens eller andra medlemmars utrustning eller bryter mot dessa regler kan förlora sin nyttjanderätt eller avskedas ur föreningen. 

6.4.2022
Styrelsen
Canoa rf