Medlems- och säsongsavgifter 2024

HÖSTMÖTET BEKRÄFTADES AVGIFTER 22.11.2023 

Med medlemsavgiften har du rätt att delta på Canoas turer, utbildningar och evenemang.
Förfallodag i Suomisport 31.3.2024.

Medlemsavgift

Vuxen30€
Under 20 år, ledd måndagspaddling ingår
Juniormedlemskapet är giltigt till slutet av det år då man fyller 20 år.
Efter detta fortsätter medlemskapet som ett vuxenmedlemskap.
20€

Kajakplats

Havskajak, singel eller tandem100 €
Tävlingskajak60 €
Tävlingskajak, singel, ungdom/junior40 €
Uteplats50 €

Användning av Canoas utrustning

Användning av utrustning70 €
Användning under tisdagpaddling och tekniktorsdag40 €
Tävlings- och ungdomskajak (med tränarens lov)40 €
Användning av utrusning för person med en kajakplats30 €

Andra avgifter

Avgift för gäst/kajak/dag
(endast i sällskap av medlem och max 2 gäster /gång) 10 €
Klicka på den här länken: https://www.suomisport.fi/events/287f380b-02d8-457f-b736-b50b593912e5
om du vill betala gästavgiften. Fullvuxen medlem som är erfaren kanotist och kan svara för en grupps säkerhet kan ta med högst två (2) gäster för att pröva paddling. Avgiften för gäst är 10€ per tillfälle. Medlem är ansvarig för sina gäster och för lånad utrustning. Även gäst skall skriva sitt namn i loggboken (namn + gäst).
10 €
Understödande medlem, person30 €
Understödande medlem, samfundmin.500€
Talkoavgift40 €
Nyckelpant51,32 €
Anslutningsavgift
(gäller ej den som gått Canoas paddlingskurs eller juniorer)
130€

Observera

Medlemsavgiften inkluderar användning av utrustning under föreningens officiella utfärder. Ifall du vill använda utrustningen under andra tider kan du inlösa nyttjanderätt till föreningens utrustning. Då kan du fritt använda utrustningen på egen hand och/eller under tisdagspaddlingar och tekniktorsdagar.

I medlemsavgiften ingår barnens deltagande i måndagarnas paddlingar. I det fallet att barnen deltar i Canoas ledda träning kostar deras bruksrätt till utfärdskanot endast 40 €.

Kaikilla jäsenillä, joilla on kajakki/kanoottipaikka tai jotka käyttävät seuran kajakkeja on velvollisuus osallistua talkoisiin kerran vuodessa. Jos talkoisiin ei osallistu, on jäsen velvollinen maksamaan kulloinkin voimassa olevan talkoomaksun. Talkoomaksun pääset maksamaan tämän linkin kautta: https://seurat.suomisport.fi/invite/f1efb003-0be0-4ea9-9f0d-fe9380ea7103
QR-koodi löytyy myös vajan seinältä.

Kostnadsersättning

Canoas kostnadsersättnings-blankett för bl.a. tävlingsreso utgifter: