Medlemsavgifter och avgifter för nyttjanderätt kan nu betalas via Suomisport. Sista betalningsdag är 31.3.2022

Canoas medlemsavgifter och avgifter för nyttjanderätt kan nu betalas via Suomisport-portalen. Sista betalningsdag är 31.3.2022. Avgifterna hittar du i ditt Suomisport-konto under ”öppna betalningar”. Medlemsklasser, medlemsavgifter och säsongsavgifter har uppdaterats enligt beslut under föreningens höstmöte. Medlemsavgifterna höjs inte, men familjerabatten slopas. Säsongavgifterna för vuxna stiger med 10 euro, med undantag för tilläggsnyttjanderätten.

Säsongavgifterna baserar sig på uppgifter från föregående år.
-Såvida du fortsätter som tidigare, betalar du din medlems- och säsongavgift via Suomisport före utsatt förfallodag.
-Såvida du i år vill inlösa nyttjanderätt till föreningens utrustning, ändra på en tidigare nyttjanderätt eller om du vill frånsäga dig nyttjanderätten bör du vänligen meddela detta till medlemssekreteraren eller kassören, som gör de behövliga förändringarna. Efter detta uppdateras eller raderas nyttjanderätten från ditt Suomisport-konto.
-Om du har en kajakplats på Bredan och även vill utnyttja föreningens utrustning (kanot, kajak, paddel, flytväst mm.) kan du inlösa en tilläggsnyttjanderätt (säsongavgift 30 €). Vänligen meddela detta till medlemssekreteraren eller kassören, som gör de behövliga förändringarna. Därefter hittar du den uppdaterade säsongavgiften i ditt Suomisport-konto under ”öppna betalningar”.
-Förändringar som gäller kajakplaster görs via skjulmästaren