Anmäl dig till Canoas evenemang i Suomisport

Anmälningen till alla evenemang sker i Suomisport. Gå med i gruppen
“Retkimelojat/Utfärdspaddlare” genom att klicka på länken.

Du kommer väl ihåg att inhibera ditt deltagande om du trots anmälan
inte kan delta? Detta är mycket viktigt för ledare som planerar en
utfärd eller skolning.

Om du önskar mer information om en utfärd eller skolning når du
enklast ledaren per e-post.

Ansvarig för utfärdspaddling: retkivastaava.canoa(a)gmail.com
Ansvarig för skolning: koulutusvastaava.canoa(a)gmail.com