Höstmöte 30.11.2022

enligt 5§ föreningens stadgar.

CANOA R.F. STADGEENLIGT HÖSTMÖTE Onsdag 30.11.2022 kl. 18.00
Vikingaborg, Sommarövägen 8 B, 02380 Esbo.

ARBETSORDNING

1. Öppnande av mötet.

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

3. Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt.

4. Beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet.

5. Bekräftande av verksamhetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl samt medlemsavgifters och övriga avgifter belopp.

6. Val av styrelsens ordförande och suppleanter, och val av ordinarie medlemmar i stället för de som är i tur föratt bytas ut mot andra avgående medlemmar.

7. Val av (2) verksamhetsgranskare och en vice verksamhetsgranskare.

8. Andra ärenden

a) Utnämning av hedersmedlem

9. Avslutande av mötet