Canoa tar i bruk Suomisport-föreningstjänsten

Canoas styrelse har beslutat att under året 2021 föra föreningens medlemsregister samt kontakthållande under Suomisport-föreningstjänsten. Tjänsten kommer att underlätta upprätthållande av medlemsregistret i enlighet med dataskydds- samt föreningslagen. Medlemmarna kommer i framtiden att kunna betala deltagar och årsavgifter, samt anmäla sig till evenemang och kurser via tjänsten. Suomisport-föreningstjänsten har även sin egen mobil-app.

Vi informerar närmare om tjänstens ibruktagande inom kort.
https://info.suomisport.fi/sv/foreningstjanst/

Handlingsregler som gäller på Bredan under coronatiden

Hur jag skall gå till väga så att jag kan använda Canoas utrustning under corona pandemin

LÄS INSTRUKTIONERNA NEDAN INNAN DU KOMMER TILL BREDAN

Om du är sjuk kom inte och paddla eller ens till Bredan. Var extra försiktig ifall du hör till riskgrupperna.

Tvätta händerna noga med tvål då du kommer till Bredan och far därifrån. Tvätta händerna även efter att du handskats med utrustningen.

Undvik alla möjliga närkontakter på Bredan och när du är ute och paddlar.

Kom ihåg

  • Omklädningsrummen är i bruk men det får vistas högst 4 personer åt gången i omklädningsrummen för att man skall kunna hålla tillräckligt med avstånd från varandra. Omklädningsrummens ytor städas med jämna mellanrum.
  • Flytvästarna är inte i gemensamt bruk under pandemin. Föreningen rekommenderar bruk av egen flytväst. Om du inte har egen flytväst eller vill skaffa egen flytväst kan du låna en av föreningen. Kom överens on lånande av flytväst med: rahastonhoitaja@canoa.fi Man kan inte förvara flytvästarna på Bredan utan får ta hem dem och returnera dem tvättade till skjulet efter pandemin.
  • De gemensamma torkhanddukarna är inte ibruk så kom ihåg att ta med dej din egen torkhandduk. Egna handdukar får inte förvaras i skjulet eller på Bredan.

Skötselinstruktioner för Canoas utrustning efter paddling:

  • Skölj kapellet i havet och låt det torka på byksnöret under den tid du putsar och torkar kajaken.
  • Torka kajaken med din egen handduk
  • Putsa kajakens sittbrunnskanter, luckornas lock och paddelns ’handtag’ med milt putsmedel och en engångshandduk. (Det finns färdigt putsmedel i sprayburk och engångshanddukar i en låda i skjulet)
  • Putsa också annan utrustning du använt med samma medel, t.ex. karta, pump, paddelflöte.
  • Returnera all utrustning till sina rätta platser.

Genom att följa dessa regler kan vi tryggt fortsätta vår kära hobby under pandemi tiden. Instruktionerna följer Paddling och roddförbundets rekommendationer som baserar sig på regeringens linjedragningar, Regionförvaltningsverkets och THL:s rekommendationer. Instruktionerna är ikraft tillsvidare och ändras vid behov.

22.4.2020 Canoas styrelse
*muokattu 14.5.2020 ohjeistusta pukuhuoneista

In English: Instructions for how to use Canoa’s equipment during the
corona pandemic
notice the change: THE CHANGING ROOMS ARE IN USE after 14.5.2020. A maximum of four people per room are permitted in the changing rooms at any one time in order to ensure the required physical distance during the pandemic. The surfaces in the changing rooms will be regularly cleaned.

Vårmötet och -talko


Vårmötet är flyttat till den 2.9.2020 pga. coronasituationen. Eventuellt nytt datum informerar vi om senare vid behov.

Användning av föreningens utrustning kommer att tillåtas senast den 1.5. förutsatt att vi får till stånd alla förbättringar angående hygienen på Bredan. Föreningens utrustning är under denna exceptionella period bara till för medlemmarna, så inga gästpaddlare är tillåtna under denna period.
Det kommer ännu information om kommande praxis på Bredan.

Canoas Vårtalko 2020
Sköts denna gång som s.k. ’gör det själv talkon’.
Specialsitutionen medger inte möjlighet att ordna talko när man inte får vistas mer än 10 personer på samma plats åt gången. Medlemmarna kan göra sitt talko på egenhand under April och Maj månad då det passar dem bäst.

Följande saker kan göras på talkot:
– Rännorna ska tömmas.
– Bryggorna och terasserna behöver också sopas.
– Krattning, löv och vass kan föras bakom skjulet på wc sidan.
– Bryggor och terasser kan borstas med hjälp av havsvatten.
– Det behövs 6 personer för att installera mittbryggan, dom som har vanan inne kan anmäla sig till vajamestari@canoa.fi Ifall du kan delta den 23.4 klo 18.

När du har ditt eget talko:
Märk ditt namn, datum och vad dugjort i talkoboken. Kom ihåg att använda handskar vad du än gör på Bredan och ta med egen penna för alla rör talkoboken och lådan. Det rekommenderas att man tar med sig egen kratta eller borste, ifall man har det. Kom ihåg att tvätta händerna.

Styrelsen önskar alla en glad påsk!

Styrelsen informerar om coronaviruset 19.3.2020

För att undvika spridning av coronaviruset är
föreningens utrustning och omklädningsrum tillfälligt i användningsförbud minst fram till 13.4.2020.

Suomen hallituksen ja Suomen Melonta- ja Soutuliiton ohjeistuksia noudattaen on Canoan hallitus päättänyt seuraavaa:

Seuran Bredanilla sijaitsevat pukuhuoneet ja kalusto mukaan lukien pyyhkeet ym. irtain ovat asetettu käyttökieltoon vähintään 13.4.2020 saakka. Mikäli maan hallitus jatkaa poikkeusolojen voimassaoloa jatkuvat nämä poikkeustoimenpiteet myös seuran vajalla.

Perusteet: toimintaa vajalla on mahdoton valvoa ja poikkeuksellisen hyvään hygieniatasoon ei vajalla valitettavasti ole mahdollisuuksia.

*HUOM!* Omalla kalustolla liikkumisessa tulee noudattaa annettuja
varotoimenpiteitä suurta huolellisuutta noudattaen.

Mikäli annettuja ohjeistuksia rikotaan, ne käsitellään seuran hallituksessa
sääntöjen mukaisesti rikkomuksina.

HALLITUS

Finlands paddling- och roddförbunds riktlinjer för att minimera spridningen av corona viruset:
-Man bör inte använda föreningarnas gym, omklädningsrum och träningsutrymmen.
-Självledd träning utomhus kan fortsätta
-Man kan använda föreningens utrustning
-Man bör undvika alla onödiga närkontakter
-Använd i mån av möjlighet egen utrustning
-Gemensamma paddlingshandskar skall inte användas
-Gemensamma trasor och kanothanddukar skall inte användas
-Det rekommenderas att man tvättar händerna med tvål både före och efter att man handskats med gemensam utrustning
-Det rekommenderas att man putsar paddlars och årors handtag efter användning
-Det är tillåtet med under 10 personers samlingar men i mån av möjlighet skall
-Möten och träffar arrangeras på distans
-Som sjuk får man inte använda föreningens utrustning och utrymmen

Lue tästä linkistä Suomen Melonta- ja Soutuliiton toimintasuositukset seuroille

Canoa tiedottaa / Canoa informerar

Suomen hallitus totesi maan olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Canoan hallitus seuraa tilannetta ja ohjeistaa jäsenistöä tarvittaessa mm. retkien ja tapahtumien suhteen. Tällä hetkellä on jo varmaa, että ainakin NOITAMELONTA 5.4.2020 on peruutettu.

Kari Ukkonen / puheenjohtaja

Hälsningar från Skärgårdspasset!

Skärgårdspasset 5.8.2018

Skärgårdspasset -tävlingens första start samlade sju deltagare. Från start till mål rådde idealiskt sommarväder med sol och svaga vindar.

Foto Thomas Baltscheffsky

 

Vinnarmedaljen erövrades på två timmar och sju minuter av Asko Salminen från Canoa. Asko samlade poäng från 12 poängsatta öar.

Asko berättade att han först planerade sitt ruttval noga och sedan bara paddlade på. Asko vann knappt över tandempaddlarna Saija Harin och Erkki Helminen från Helsingin Jyry, som paddlade en något längre sträcka. Saija och Erkki var för första gången i Sommarö skärgård, så för dem var det mesta nytt. På tredje plats kom Bettina Lemström och Henrik Eklund från Esbo Segelförening. De rundade 11 poängsatta öar precis inom tävlingstiden. De valde sin rutt också med särskild hänsyn till skyddade vatten för sina snabba men ranka tävlingskajaker. På en fin fjärde plats kom Esa och Maarit Nykänen från Canoa. De kom i mål redan tjugo minuter före tävlingstidens slut, utan stress för att bli försenade.

Alla deltagare visade sportiga takter, navigerade och fann helt nya rutter samtidigt som de höll god kontroll på tiden. Av tävlingen kan man se att ruttvalet och förmågan att orientera var av avgörande betydelse, kanske i högre grad än tävlarens kondition och utrustning.

GPS-tekniken bekräftade de färdade sträckorna på ett problemfritt sätt. De vanligaste GPS-applikationerna var Sports Tracker och Garmin.

Alla deltagare önskade flera liknande tävlingar, vilket torde ske.

-Thomas

Välkommen till Canoas nya nätsidor

Canoas nya nätsidor är nu öppnade! Välkomna och bekanta er med dem.

Nätsidorna är till största delen tvåspråkiga! Klikkaa lippua ja jatka suomenkielisille sivuille.

Canoa har också två facebook grupper: En öppen för utfärdspaddlare och en stängd för barn och ungdom.

Vi tar gärna emot bilder, händelser till kalendern samt förslag till förbättringar till innehållet på nätsidorna.

Ifall du märker nåt märkligt / felaktigt etc. var vänlig ta kontakt.