Medlemsavgifter och avgifter för nyttjanderätt 2023

Canoas medlemsavgifter och avgifter för nyttjanderätt kan nu betalas via Suomisport-portalen. Sista betalningsdag är 31.3.2023. Avgifterna hittar du i ditt Suomisport-konto under ”öppna betalningar”. Enligt beslut under föreningens höstmöte medlemsavgifter och säsongsavgifter höjs inte. Säsongavgifterna baserar sig på uppgifter från föregående år.
-Såvida du fortsätter som tidigare, betalar du din medlems- och säsongavgift via Suomisport före utsatt förfallodag.
-Såvida du i år vill inlösa nyttjanderätt till föreningens utrustning, ändra på en tidigare nyttjanderätt eller om du vill frånsäga dig nyttjanderätten bör du vänligen meddela detta
till Dan: jasensihteeri.canoa@gmail.com eller Maarit: rahastonhoitaja.canoa@gmail.com, som gör de behövliga förändringarna. Efter detta uppdateras eller raderas nyttjanderätten
från ditt Suomisport-konto.
-Om du har en kajakplats på Bredan och även vill utnyttja föreningens utrustning (kanot, kajak, paddel, flytväst mm.) kan du inlösa en tilläggsnyttjanderätt (säsongavgift 30 €). Vänligen meddela detta till Dan: jasensihteeri.canoa@gmail.com eller Maarit: rahastonhoitaja.canoa@gmail.com, som gör de behövliga förändringarna. Därefter hittar du den uppdaterade säsongavgiften i ditt Suomisport-konto under ”öppna betalningar”.

Förändringar som gäller kajakplaster görs via skjulmästaren: vajamestari.canoa@gmail.com.