Banpaddlings dagläger för juniorer 27.5.2023

Banpaddlings dagläger är avsett för juniorer i åldern 8-14 som har paddlat i minst ett år altså inte är nybörjare. Tävlingserfarenhet behövs inte. Under dagslägret bekantar man sig med paddlingsteknik i sällskap av ungdomar från andra paddlingsföreningar. Lägret ordnas i Sommaröarnas vackra skyddade vatten.
Kom med och ha en bra start för en ny paddlingssommar!
Läs mera och anmäla dig: https://www.canoa.fi/?page_id=2784&lang=sv