Canoas vårmöte 20.5.2021

CANOA R.F. STADGEENLIGT VÅRMÖTE

20.5.2021 kl. 18.00 Canoas Kajakskjul, Bredviksvägen, Sommarö

ARBETSORDNING

1§ Öppnande av mötet

2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två
rösträknare

3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt

4§ Beslutes om mötets lagenlighet och beslutmässighet

5§ Framförande av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande

6§ Beslutes om bekräftande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

7§ Övriga ärenden
Utfärdspaddlaren för år 2020 belönas

8§ Avslutande av mötet

Välkommen!
STYRELSEN