Canoas vårmöte 7.9.2020

Välkomna till Canoas vårmöte som flyttades till hösten på grund av coronapandemin.

7.9.2020 kl 18.00 Canoas kajakskjul, Bredviksvägen, Sommarö

ARBETSORDNING

1§ Öppnande av mötet

2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt

4§ Beslutes om mötets lagenlighet och beslutmässighet

5§ Framförande av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande

6§ Beslutes om bekräftande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

7§ Övriga ärenden

Utfärdspaddlaren för år 2019 belönas

8§ Avslutande av mötet

STYRELSEN