Hälsningar från Skärgårdspasset!

Skärgårdspasset 5.8.2018

Skärgårdspasset -tävlingens första start samlade sju deltagare. Från start till mål rådde idealiskt sommarväder med sol och svaga vindar.

Foto Thomas Baltscheffsky

 

Vinnarmedaljen erövrades på två timmar och sju minuter av Asko Salminen från Canoa. Asko samlade poäng från 12 poängsatta öar.

Asko berättade att han först planerade sitt ruttval noga och sedan bara paddlade på. Asko vann knappt över tandempaddlarna Saija Harin och Erkki Helminen från Helsingin Jyry, som paddlade en något längre sträcka. Saija och Erkki var för första gången i Sommarö skärgård, så för dem var det mesta nytt. På tredje plats kom Bettina Lemström och Henrik Eklund från Esbo Segelförening. De rundade 11 poängsatta öar precis inom tävlingstiden. De valde sin rutt också med särskild hänsyn till skyddade vatten för sina snabba men ranka tävlingskajaker. På en fin fjärde plats kom Esa och Maarit Nykänen från Canoa. De kom i mål redan tjugo minuter före tävlingstidens slut, utan stress för att bli försenade.

Alla deltagare visade sportiga takter, navigerade och fann helt nya rutter samtidigt som de höll god kontroll på tiden. Av tävlingen kan man se att ruttvalet och förmågan att orientera var av avgörande betydelse, kanske i högre grad än tävlarens kondition och utrustning.

GPS-tekniken bekräftade de färdade sträckorna på ett problemfritt sätt. De vanligaste GPS-applikationerna var Sports Tracker och Garmin.

Alla deltagare önskade flera liknande tävlingar, vilket torde ske.

-Thomas