SKÄRGÅRDSPASSET 2018 – Paddlingens orienteringstävling

Söndag den 5 augusti 2018

Från klockan 9.00 i Canoas skjulet

Skärgårdpasset är ett tävlingslopp i sommarö skärgård för paddlare och roddare.

Tävlingens idé är att deltagarna samlar så många poäng som möjligt genom att runda fritt valbara poängsatta öar under en begränsad tid. Fyrtio öar är poängsatta på basen av avstånd och tillgänglighet.
Poängsättningen delges av en riktgivande karta som utdelas innan starten. I tävlingen är ruttvalet av avgörande betydelse för antalet poäng, ty öarnas poängsättning varierar.

Regler
Deltagaren skall beakta alla säkerhetsaspekter och bära flytväst.
Det finns tre begränsningar för poängsamlandet.
(1a) Deltagaren skall lagra sin färdrutt med en GPS-enhet.
(1b) GPS-lagringen skall visas för och godkännas av domaren i samband med målgång. Av denna orsak skall deltagaren säkerställa att den GPS-enhet som skall användas klarar av att lagra färdrutten vid paddling så länge som loppet varar.
(1c) Deltagaren måste hitta och runda de öar som han valt. De poängsatta öar som hamnar innanför den paddlade rutten ger poäng.
(2) Man får poäng av att runda en ö endast en gång. Därför lönar det sig inte att runda samma ö flera gånger.
(3) Tävlingens varaktighet är begränsad för varje lopp, till exempelvis två timmar. Deltagare som går i mål efter den egentliga tävlingstiden är försenad och åläggs ett poängavdrag motsvarande förseningens omfattning.

Kontroll av GPS-enhetens funktion och kvalitet
Deltagaren måste föra med i sin båt en sådan GPS-enhet som oavbrutet för logg över rutten som tillryggalagts. Eftersom deltagaren vid målgång för domaren måste förete sin GPS-logg, har deltagaren orsak att på förhand säkerställa att den GPS-enhet som skall användas fungerar korrekt så länge som tävlingen varar och på ett sådant sätt att GPS-enheten lagrar rutten mot en visuell kartbotten. GPS-enheten bör även fungera om den placeras i en vattentät behållare under båtens däck.
Många smarttelefoner lämpar sig för detta GPS-ändamål. Som ett exempel kan nämnas en smarttelefon som försetts med applikationen Sports Tracker som kan fås gratis från telefonens app-bibliotek (App Store / App Kauppa / App Butik).

Deltagande endast på eget ansvar
Varje enskild tävlingsdeltagare agerar på eget ansvar. Organisatörens ansvar begränsar sig till tävlingsprotokollet och informationsdelgivning, , med vissa reservationer.

Endast 18 år fyllda personer får delta i tävlingen antingen självständigt eller som en medlem i ett lag. Undantagsvis kan domaren bevilja rätt att delta för sådana minderåriga, som innan starten överlåter sin vårdnadshavares skriftliga ansvarsförbindelse till domaren. Ifrågavarande vårdnadshavare ansvarar då fullt ut för den minderåriga deltagare som vårdnadsansvaret täcker.

Deltagaravgift
Deltagaravgiften 5 eur betalas kontant på platsen.

Canoas meddlemmar och också andra paddlare är vällkomna delta i Skärgårdspasset. OBS! Det finns inte rinnande vatten i skjulet.

Canoas meddlemmar kan använda Canoas kajaker i evenemang. Andra deltagare måste ta sig egen kajakk.

Förfrågningar: Thomas, 0503014525