Eettiset ohjeet

CANOA R.F:N EETTISET OHJEET

Melontaseura Canoa ry allekirjoittaa SLU:n Reilun Pelin säännöt, Suomen Kanoottiliiton turvallisuusohjeen ja ympäristöohjeen. Canoa ry on päivittänyt seuran eettisetohjeet.

1. Canoan jäseniksi ovat tervetulleita kaikki yksityishenkilöt iästä, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai kansalaisuudesta riippumatta. Tasa-arvo ja suvaitsevuus näkyy seuran toiminnassa. Erilaisten ihmisten tavoitteita ja tarpeita pidetään yhtä arvokkaina liittyivätpä ne kilpa- ja huippu-urheiluun, kunto- ja harrasteliikuntaan tai terveysliikuntaan.

2. Jokaisella seuran toimintaan mukaan tulevalla on oikeus koulutettuun ohjaajaan. Seura tarjoaa ohjaajille, valmentajille ja muulle seuraväelle mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen.

3. Turvallisuus
Canoa noudattaa Suomen Melonta- ja soutuliiton turvallisuusohjeita. Seuran eri toiminnoille on tehty omat turvallisuussuunnitelmat.

4. Avoimuus, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys
Yhteisiä pelisääntöjä noudattavat niin harrastajat, urheilijat, seuratoimijat, nuorten vanhemmat kuin luottamushenkilötkin. Toiminta on demokraattista ja läpinäkyvää. Avoimuus näkyy henkilötasolta hallituksen työskentelyyn.

5. Vastuu kasvatuksesta
Urheiluseura on nuorelle hyvä kasvupaikka. Canoan nuorisotyön ensisijaisena tavoitteena on auttaa lapsia kasvamaan itseään arvostaviksi, vastoinkäymisiäkin kestäviksi, yhteistyökykyisiksi persooniksi, jotka aikuisina kykenevät elämään hyvää ja täyspainoista elämää. Toimimme lasten ehdoilla, lasten maailmasta käsin. Se tarkoittaa leikkimielisyyttä, kannustamista ja onnistumisen iloa. Canoa tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen liikunnan harrastamiseen nuoren oman kiinnostuksen mukaan. Jokainen lapsi ja nuori on tasavertaisessa asemassa liikuntataidoistaan ja osaamisestaan riippumatta.

6. Kilpa- ja huippu-urheilu
Doping ja päihteet eivät kuulu urheiluun. Canoassa antidoping-kasvatus kuuluu osana kilpaurheilijoiden valmennukseen. Asia käsitellään avoimesti keskustellen.

7. Luonnon kunnioitus
Seura toimii ympäristökasvattajana ja ympäristövastuullisen käyttäytymisen lisääjänä. Jäsenemme toimivat vesillä jokamiehen oikeuksien suomissa puitteissa. Pyrimme kaikin tavoin minimoimaan seuran toiminnassa luontoon kohdistuvaa painetta.

(päivitetty 05/2006)