Canoan kevätkokous 19.4.2023

Tervetuloa Canoan kevätkokoukseen       
Aika: 19.4.2023 klo 19.00 
Paikka: Vikingaborg, Suvisaarentie 8 B, 02380 Espoo 

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaaminen
2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
3§ Läsnäolijoiden ja äänioikeutettujen jäsenten toteaminen
4§ Kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta päättäminen
5§ Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen 
6§ Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen 
7§ Muut asiat 
8§ Kokouksen päättäminen