Canoan kalustosäännöt

Seuran kajakkeja, meloja, aukkopeitteitä ja melontaliivejä saavat omatoimisesti käyttää vain sekä jäsenmaksun että käyttöoikeuden kausimaksun maksaneet jäsenet. Canoan vetäjät saavat käyttää seuran kalustoa toimiessaan vetäjinä.

Seuran kalusto on aina ensisijaisesti varattuna seuran omaan toimintaan (kurssit, retket, harjoitukset). Ohjelma löytyy vajan seinältä ja seuran www-sivulta. Suomisportissa Retkimelojien kalenterissa on retket ja kerhon sisäiset tapahtumat.

Ennen lähtöä

 • Tarkista ensin, onko kalusto varattuna seuran toimintaan.
 • Valitse kajakki melontataitojesi mukaan ja tarkista sen kunto.
 • HUOM! Kajakkiin istuminen ja kajakista poistuminen tapahtuu kajakin uintisyvyydessä. Jalkatukien säätö tehdään ainoastaan kelluvassa kajakissa. Jos et ole varma osaamisestasi valitse polyeteenikajakki (merkitty kajakkilistassa PE).
 • Käytä vain aukkopeitettä, jossa on kajakin numero.
 • Käytä vain melaa, jossa on merkintä ”Canoa”.
 • Valitse melontaliivi ja käytä sitä aina meloessasi. 
 • Ota mukaan tyhjennysväline (äyskäri/pumppu).
 • Kirjaa vajakirjaan nimesi, kajakin numero, lähtöaika ja määränpää/reitti.

Vesillä ja saarissa

 • Muista, että olet vastuussa lainaamastasi kalustosta.
 • Noudata erityistä huolellisuutta, kun käytät nostoevällisiä merikajakkeja.
 • Muista nostaa evä ylös ennen kuin rantaudut. Estä hiekan joutuminen eväkoteloon.
 • HUOM! Kajakkiin istuminen ja kajakista poistuminen tapahtuu kajakin uintisyvyydessä
 • HUOM! Kajakki nostetaan rannalle tai vedetään rullan tms. päällä

Palatessa

 • Kuivaa kajakki huolellisesti.
 • Avaa varusteluukut ja jätä ne auki. Ulkopaikoilla luukut suljetaan kuivaamisen jälkeen
 • Tarkista kajakin kunto, ja merkitse mahdollisesti vaurioitunut kajakki ”rikki” kyltillä ja kirjoita kajakkivihkoon, mikä on vikana.
 • Palauta kajakki, aukkopeite, mela, liivit ja äyskäri omille paikoilleen.
 • Kirjaa vajakirjaan paluuaikasi.
 • Sulje vajan ovet huolella.

Kajakkiin istuutuminen ja kajakista nouseminen

Kuitukajakki (lasikuitu yms.) on lujarunkoinen kajakki, mutta kuitupinta on herkkä kajakin osuessa kareihin tai rantakiviin ja samoin rantautuminen pitää tehdä huolella.

Vesillelaskussa kuitukajakki nostetaan kokonaan veteen ennen kajakkiin istuutumista ja vastaavasti rantautuessa kajakin uintisyvyydestä noustaan veteen tai laiturille (jos sellainen on). Kuitukajakkia ei saa myöskään vetää hiekkarannalla tai kallioille, vaan kajakkia on joko kannettava tai vedettävä vaahtomuovipötkylän, kepin tai vastaavan yli, joka suojaa kajakkia.

Muovikajakeilla eli polyeteenikajakeilla (PE) voidaan liukua luonnon hiekkarannalle tai rannalta veteen, mutta tällainen naarmuttaminen rikkoo lasi- tai hiilikuitupinnan.

Yön yli retket

Ensisijaisesti seuran kalusto on tarkoitettu päiväretkiin, mutta erikseen pyydettävällä luvalla kaluston voi lainata korkeintaan kahdeksi yöksi. Yli yön kestäville retkille tulee olla vajamestarin tai hallituksen jäsenen lupa. Edellytyksenä on kuitenkin, että vesille lähdetään ja palataan Bredanille. Kalustoa ei siis saa kuljettaa autolla muualle. Näin turvataan käyttöoikeuskaluston riittävyys kaikille jäsenille. Yli yön retkille vajakirjaan tulee ehdottomasti laittaa merkintä asiasta, esim. ”yöksi” ja kohde.

Vieraat

Voit tuoda ystäväsi kokeilemaan melontaa Canoan välineillä. Kokenut täysi-ikäinen jäsen, joka pystyy huolehtimaan ryhmän turvallisuudesta voi tuoda enintään kaksi vierasta kerrallaan. Vierasmaksu on 10 euroa per henkilö ja se maksetaan Suomisportin kautta (QR-koodi vajan seinällä ja linkki Canoan nettisivuilla). Jäsen on vastuussa vieraistaan ja lainaamastaan kalustosta. Myös vieraat on ehdottomasti kirjattava vajakirjaan (nimi + vieras).

Jäsen on aina vastuussa lainaamastaan kalustosta ja sitä tulee käyttää yhtä huolellisesti kuin omaansa. Seuran kustannuksella korjataan vain normaalista kulumisesta aiheutuneet viat. Kaluston rikkoutumisen peittely voi johtaa seurasta erottamiseen.

Jokainen seuran kalustoa käyttävä on velvollinen tarkistamaan, että kajakki on kunnossa käyttöön otettaessa ja palautettaessa. Havaitut viat tulee kirjata selkeästi vajassa sijaitsevaan vihkoon ja vaurioitunut kajakki tulee merkitä ”rikki” kyltillä. Kaikki viat ja havaitut puutteet tulee ilmoittaa myös vajamestarille puhelimitse tai sähköpostitse. Rikkoutuneella kalustolla ei saa meloa. 

Seuran ja toisten jäsenten välineiden luvattomasta käytöstä sekä näiden sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista käyttöoikeuden menetyksellä tai seurasta erottamisella.

6.4.2022
Hallitus
Canoa rf