Bredanin säännöt

BREDANIN SÄÄNNÖT

1. Vajaan saa lunastaa avaimen vain jäsenmaksun maksanut henkilö, jolla on kanoottipaikka tai käyttöoikeus seuran kalustoon. Avaimen lunastaessaan jäsen sitoutuu noudattamaan seuran yhteisiä sääntöjä. Avain on henkilö-/perhekohtainen eikä sitä saa luovuttaa muille. Avain tulee palauttaa seuralle jäsenyyden päättyessä, jolloin avaimen panttimaksu palautetaan.

2. Vajassa ja sen ympäristössä jokaisen on noudatettava hyvää järjestystä ja siisteyttä. Roskia ei saa heittää ympäristöön eikä mereen. Seuran jäsen vastaa Bredanille tuomistaan vieraista.

3. Bredanille saavuttaessa autoilijoiden tulee noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta ja huomioida naapurit Reiviikintiellä. Maksimi ajonopeus 20 km/t.

4. Tupakointi, alkoholin nauttiminen ja yöpyminen vajassa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain parkkipaikalla.

5. Tulenarkoja aineita ei saa säilyttää vajassa.

6. Seuran jäsensihteeri luovuttaa paikkamaksun maksaneelle jäsenelle kanoottipaikan. Vajasta luovutettua kanoottipaikkaa ei ole tarkoitettu kaluston varastointiin. Jos kanoottipaikkaa ei ole maksettu annettuun eräpäivään mennessä tai mikäli vajakirjan perusteella voidaan todeta, että kanoottia ei ole käytetty kauden aikana vähintään kahta kertaa, voidaan hallituksen päätöksellä kanootti siirtää vajasta ulkotelineeseen ja luovuttaa paikka toiselle. Hallitus pidättää oikeuden myös kanoottipaikkojen uudelleen järjestelyihin vajassa.

7. Melat ja muut välineet on säilytettävä kanooteissa tai niille varatuissa paikoissa. Vajoihin ja pukuhuoneisiin ei saa lyhyeksikään ajaksi sijoittaa mitään ylimääräisiä varusteita.

8. Seura ei korvaa yksityisten kanooteille tai välineille aiheutuneita palo-, ilkivalta- tai muita vahinkoja. Jäsenten tulee itse huolehtia kalustonsa vakuuttamisesta.

9. Toisten jäsenten ja seuran välineiden luvaton käyttö on seurasta erottamisen uhalla kielletty.

10. Kaikilla jäsenillä joilla on kanoottipaikka tai jotka käyttävät seuran kanootteja on velvollisuus osallistua talkoisiin kerran vuodessa. Jos talkoisiin ei osallistu, on jäsen velvollinen maksamaan kulloinkin voimassa olevan talkoomaksun.

11. Jokaisen melojan on melomaan lähtiessään ehdottomasti merkittävä vajakirjaan nimensä, oman kajakkipaikan numero/seuran kajakin numero, lähtöaika ja määränpää/reitti sekä melonnan päätyttyä paluuaika.

12. Näiden sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista käyttöoikeuden menetyksellä tai seurasta erottamisella.

11.04.2012
Canoa r.f. Hallitus