Saaristopassi 2018 – melontalenkki suunnistaen

Sunnuntaina 5.8.2018

alkaen klo 9.00 Canoan vajalla

Saaristopassi on melojille tarkoitettu kilpailuhenkinen melontatapahtuma Suvisaaristossa.

Kilpailun ideana on, että osallistujat keräävät mahdollisimman monta pistettä kiertämällä vapaasti valittavia pisteytettyjä saaria kilpailuaikana. Nämä määrätyt saaret (n. 40 kpl) on pisteytetty mm. etäisyyden ja tavoitettavuuden perusteella.
Pisteytys käy ilmi ennen lähtöä jaettavasta suuntaa-antavasta kartasta. Kisassa reittivalinnalla on ratkaiseva merkitys pisteiden kertymiselle, sillä saarien pisteluku vaihtelee.

Säännöt
Melotaan turvallisuusseikat huomioiden, aina pelastusliivit päällä.
Pisteiden kertymiselle on kolme rajoitetta.
(1a) Osallistujan pitää tallentaa reittinsä GPS-laitteella.
(1b) GPS-tallenne on esitettävä tuomaristolle maaliintulon yhteydessä. Tästä syystä osallistujan tulee varmistaa GPS-laitteensa tallentamiskykyä meloessa vähintään kilpailun keston ajan.
(1c) Osallistujan pitää löytää valitsemansa saaret ja kiertää ne. Melotun reitin sisälle jäävät pisteytetyt saaret antavat pisteitä.
(2) Saaren kiertämisestä saa pisteet vain kerran, joten saman saaren useammasta kiertämisestä ei tule lisäpisteitä.
(3) Kilpailuaika on rajoitettu, esimerkiksi kahteen tuntiin.
Osallistujaa, joka tulee maaliin kilpailulle määrätyn maksimiajan umpeuduttua, sakotetaan pistevähennyksellä myöhästymisen määrän mukaan.

GPS-laitteen toiminnan varmistaminen
Osallistujalla tulee olla mukanaan veneessään, sellainen GPS-laite, joka tallentaa hänen melomansa reitin yhtäjaksoisesti.
Koska osallistujan tulee esittää GPS-tallenteensa tuomaristolle maaliin tulon yhteydessä, on osallistujan aihetta etukäteen varmistaa, että käytettävä GPS-laite toimii oikein kilpailun keston ajan, ja että se tallentaa visuaalisesti karttapohjaan.
GPS-laitteen toimivuutta on syytä testata myös esimerkiksi laitteen ollessa vesitiiviissä kotelossa kannen alla kilpailun aikana.
Monet laitteet soveltuvat kyseiseen tarkoitukseen. Esimerkkinä mainittakoon älypuhelin, jossa käytetään (ilmais-) applikaatio nimeltään Sports Tracker, haettavissa puhelimen App. Store / App Kauppa -liittymästä.

Osallistuminen vain omalla vastuulla
Jokainen Saaristopassiin osallistuja toimii omalla vastuullaan, ja huolehtii omasta vakuutusturvastaan.  Järjestäjän vastuu rajoittuu kilpailupöytäkirjan ylläpitämiseen ja tapahtumasta tiedottamiseen.
Vain 18 vuotta täyttäneet saavat osallistua itsenäisesti tai joukkueena kilpailuun. Poikkeuksena tuomaristo voi myöntää alaikäiselle, joka ennen lähtöä luovuttaa huoltajansa kirjallisen vastuunottamislausekkeen tuomariston tiedoksi. Ko. huoltaja kantaa tällöin täysimääräisesti kaiken vastuun huoltajuudessaan olevan henkilön osallistumisesta tapahtumaan.

Osallistumismaksu 5 euroa maksetaan paikan päällä – käteisellä!

Canoalaiset ja myös muut melojat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan tapahtumaan. HUOM! Vajalla ei ole juoksevaa vettä!

Canoan jäsenet voivat tapahtumassa käyttää seuran kalustoa, muiden on tuotava oma kajakki mukanaan.

Tiedustelut: Thomas, 0503014525