Canoas höstmöte 28.11.2019

CANOA R.F. STADGEENLIGT HÖSTMÖTE enligt 5§ föreningens stadgar.

Torsdagen den 28. november 2019 kl. 18.00 Sökö Servicehus, Sökösvängen 7, Esbo. Välkomna!

ARBETSORDNING

1. Öppnande av mötet.

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid
behov två rösträknare.

3. Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt.

4. Beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet.

5. Bekräftande av verksamhetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl samt
medlemsavgifters och övriga avgifter belopp.

6. Val av styrelsens ordförande och suppleanter, och val av ordinarie
medlemmar i stället för de som är i tur föratt bytas ut mot andra avgående
medlemmar.

7. Val av (2) verksamhetsgranskare och en vice verksamhetsgranskare.

8. Andra ärenden
a) Utnämning av hedersmedlem

9. Avslutande av mötet

Sommarö runt 14.7.2019

Canoas traditionella Sommarö runt -paddlingsevenemang ordnas i år söndagen 14.7.2019.

Sträckor: 13 km (start 10:00) och 6km (start 10:30) från Bredan.
Pris: 6€ Canoas medlem och 12€ icke-medlem. Betalas med kontant.

Anmälningar tas emot på platsen. Om du kommer med trailern, kontakta simon.winqvist(a)o-partners.fi

Varmt välkomna med och paddla med hela familjen!


CANOA R.F. STADGEENLIGT VÅRMÖTE 24.4.2019

CANOA R.F. STADGEENLIGT VÅRMÖTE

24 april 2019 kl. 18.00 Sökö servicehus, Sökösvängen 7, Esbo

ARBETSORDNING

1§ Öppnande av mötet

2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt

4§ Beslutes om mötets lagenlighet och beslutmässighet

5§ Framförande av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande

6§ Beslutes om bekräftande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

7§ Övriga ärenden

Utfärdspaddlaren för år 2018 belönas

Läget på och planer för Bredan

Aktuellt om Skärgårdsrundan

8§ Avslutande av mötet

Vårtalko 28.4.2019

Canoas vårtalko ordnas söndagen den 28 april klockan 11 på Bredan.

Vi fixar bryggorna på plats och snyggar upp gårdsplanet, vi river redskapsskjulet och servar kajaker. Hämta gärna egna redskap.

Vi avslutar talko med kaffe och småbröd.
Med reservation för vädret.

Välkomna!

Höstmötets beslut

27.11.2018

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Budget, handlingsplan, medlemsavgifter och andra utgifter för år 2019 bekräftades enligt styrelsens förslag.

Betalningar för kajakplatser och användning av Canoas kajaker höjdes. Det skedde inga förändringar i ordinarie medlemsavgifterna

MEDLEMSAVGIFTER klicka här

VAL AV ORDFÖRANDE, STYRELSE OCH VERSAMHETSGRANSKARE

Verksamhetsperioden för de ordinarie styrelsemedlemmarna är två kalenderår. Ordförandens och suppleanternas verksamhetsperiod är ett kalenderår per gång.

Höstmötet valdes till ordinarie styrelsemedlemmar Nelli Sjöberg, Esa Nykänen, Maarit Nykänen och Simon Winqvist. Pirjo Mäntylä och Kari Ukkonen, som valdes till styrelsen ifjol fortsätter i styrelsen.

Vid mötet fanns inga nya kandidater för styrelsens ordförande. Därför beslöts det att ordförande väljs inom styrelsen på den första styrelsemöte i januari.

Martti Monto och Asko Salminen valdes till verksamhetsgranskare för år 2019. Ari-Pekka Korkeamäki valdes till suppleant.

Styrelsen önskar alla canoamedlemmar

Gott Nytt År!

Canoas höstmöte 27.11.2018

CANOA R.F. STADGEENLIGT HÖSTMÖTE enligt §5 föreningens stadgar

Tisdagen den 27 november 2018 kl. 18 Sökö servicehus, Sökösvängen 7, Esbo

 

ARBETSORDNING

  1. Öppnande av mötet.
  2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
  3. Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt.
  4. Beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet.
  5. Bekräftande av verksamhetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl samt medlemsavgifters och övriga avgifter belopp.
  6. Val av styrelsens ordförande och suppleanter, och val av ordinarie medlemmar i stället för de som är i tur föratt bytas ut mot andra avgående medlemmar.
  7. Val av (2) verksamhetsgranskare och en vice verksamhetsgranskare.
  8. Andra ärenden
  9. Avslutande av mötet

Välkommen
Styrelsen

Hösttalko 14.10.

Hej medlemmar!

Canoas HÖSTTALKO hålls på Bredan söndag 14.10.2018 från kl 11

Vi tar i land bryggan (förutom två som förblir i bruk)
Vi inventerar och underhåller klubbens utrutning.
Vi putsar vattenrännorna
Vi krattar och städar upp hela gården
Vi städar skjulets alla utrymmen

Det lönar sig att ta på gummistövlar. Ta gärna med egna verktyg, t.ex. kratta, presenning/skottkärra (för att köra löv), handskar.

Vi bjuder på något att äta och dricka.

Alla med!

Styrelsen

SKÄRGÅRDSPASSET 2018 – Paddlingens orienteringstävling

Söndag den 5 augusti 2018

Från klockan 9.00 i Canoas skjulet

Skärgårdpasset är ett tävlingslopp i sommarö skärgård för paddlare och roddare.

Tävlingens idé är att deltagarna samlar så många poäng som möjligt genom att runda fritt valbara poängsatta öar under en begränsad tid. Fyrtio öar är poängsatta på basen av avstånd och tillgänglighet.
Poängsättningen delges av en riktgivande karta som utdelas innan starten. I tävlingen är ruttvalet av avgörande betydelse för antalet poäng, ty öarnas poängsättning varierar.

Regler
Deltagaren skall beakta alla säkerhetsaspekter och bära flytväst.
Det finns tre begränsningar för poängsamlandet.
(1a) Deltagaren skall lagra sin färdrutt med en GPS-enhet.
(1b) GPS-lagringen skall visas för och godkännas av domaren i samband med målgång. Av denna orsak skall deltagaren säkerställa att den GPS-enhet som skall användas klarar av att lagra färdrutten vid paddling så länge som loppet varar.
(1c) Deltagaren måste hitta och runda de öar som han valt. De poängsatta öar som hamnar innanför den paddlade rutten ger poäng.
(2) Man får poäng av att runda en ö endast en gång. Därför lönar det sig inte att runda samma ö flera gånger.
(3) Tävlingens varaktighet är begränsad för varje lopp, till exempelvis två timmar. Deltagare som går i mål efter den egentliga tävlingstiden är försenad och åläggs ett poängavdrag motsvarande förseningens omfattning.

Kontroll av GPS-enhetens funktion och kvalitet
Deltagaren måste föra med i sin båt en sådan GPS-enhet som oavbrutet för logg över rutten som tillryggalagts. Eftersom deltagaren vid målgång för domaren måste förete sin GPS-logg, har deltagaren orsak att på förhand säkerställa att den GPS-enhet som skall användas fungerar korrekt så länge som tävlingen varar och på ett sådant sätt att GPS-enheten lagrar rutten mot en visuell kartbotten. GPS-enheten bör även fungera om den placeras i en vattentät behållare under båtens däck.
Många smarttelefoner lämpar sig för detta GPS-ändamål. Som ett exempel kan nämnas en smarttelefon som försetts med applikationen Sports Tracker som kan fås gratis från telefonens app-bibliotek (App Store / App Kauppa / App Butik).

Deltagande endast på eget ansvar
Varje enskild tävlingsdeltagare agerar på eget ansvar. Organisatörens ansvar begränsar sig till tävlingsprotokollet och informationsdelgivning, , med vissa reservationer.

Endast 18 år fyllda personer får delta i tävlingen antingen självständigt eller som en medlem i ett lag. Undantagsvis kan domaren bevilja rätt att delta för sådana minderåriga, som innan starten överlåter sin vårdnadshavares skriftliga ansvarsförbindelse till domaren. Ifrågavarande vårdnadshavare ansvarar då fullt ut för den minderåriga deltagare som vårdnadsansvaret täcker.

Deltagaravgift
Deltagaravgiften 5 eur betalas kontant på platsen.

Canoas meddlemmar och också andra paddlare är vällkomna delta i Skärgårdspasset. OBS! Det finns inte rinnande vatten i skjulet.

Canoas meddlemmar kan använda Canoas kajaker i evenemang. Andra deltagare måste ta sig egen kajakk.

Förfrågningar: Thomas, 0503014525

Sommarö Runt 15.7.2018

Vårt största paddlingevenemang, Sommarö runt, arrangeras söndagen den 15 juli 2018. Årets upplaga är den 40:de i ordningen.

Evenemanget har karaktären av propaganda-, motions- och familjefest, men även inslag av tävlingsmoment.

Läs mera!