Vårmötet och -talko


Vårmötet är flyttat till den 2.9.2020 pga. coronasituationen. Eventuellt nytt datum informerar vi om senare vid behov.

Användning av föreningens utrustning kommer att tillåtas senast den 1.5. förutsatt att vi får till stånd alla förbättringar angående hygienen på Bredan. Föreningens utrustning är under denna exceptionella period bara till för medlemmarna, så inga gästpaddlare är tillåtna under denna period.
Det kommer ännu information om kommande praxis på Bredan.

Canoas Vårtalko 2020
Sköts denna gång som s.k. ’gör det själv talkon’.
Specialsitutionen medger inte möjlighet att ordna talko när man inte får vistas mer än 10 personer på samma plats åt gången. Medlemmarna kan göra sitt talko på egenhand under April och Maj månad då det passar dem bäst.

Följande saker kan göras på talkot:
– Rännorna ska tömmas.
– Bryggorna och terasserna behöver också sopas.
– Krattning, löv och vass kan föras bakom skjulet på wc sidan.
– Bryggor och terasser kan borstas med hjälp av havsvatten.
– Det behövs 6 personer för att installera mittbryggan, dom som har vanan inne kan anmäla sig till vajamestari@canoa.fi Ifall du kan delta den 23.4 klo 18.

När du har ditt eget talko:
Märk ditt namn, datum och vad dugjort i talkoboken. Kom ihåg att använda handskar vad du än gör på Bredan och ta med egen penna för alla rör talkoboken och lådan. Det rekommenderas att man tar med sig egen kratta eller borste, ifall man har det. Kom ihåg att tvätta händerna.

Styrelsen önskar alla en glad påsk!

Styrelsen informerar om coronaviruset 19.3.2020

För att undvika spridning av coronaviruset är
föreningens utrustning och omklädningsrum tillfälligt i användningsförbud minst fram till 13.4.2020.

Suomen hallituksen ja Suomen Melonta- ja Soutuliiton ohjeistuksia noudattaen on Canoan hallitus päättänyt seuraavaa:

Seuran Bredanilla sijaitsevat pukuhuoneet ja kalusto mukaan lukien pyyhkeet ym. irtain ovat asetettu käyttökieltoon vähintään 13.4.2020 saakka. Mikäli maan hallitus jatkaa poikkeusolojen voimassaoloa jatkuvat nämä poikkeustoimenpiteet myös seuran vajalla.

Perusteet: toimintaa vajalla on mahdoton valvoa ja poikkeuksellisen hyvään hygieniatasoon ei vajalla valitettavasti ole mahdollisuuksia.

*HUOM!* Omalla kalustolla liikkumisessa tulee noudattaa annettuja
varotoimenpiteitä suurta huolellisuutta noudattaen.

Mikäli annettuja ohjeistuksia rikotaan, ne käsitellään seuran hallituksessa
sääntöjen mukaisesti rikkomuksina.

HALLITUS

Finlands paddling- och roddförbunds riktlinjer för att minimera spridningen av corona viruset:
-Man bör inte använda föreningarnas gym, omklädningsrum och träningsutrymmen.
-Självledd träning utomhus kan fortsätta
-Man kan använda föreningens utrustning
-Man bör undvika alla onödiga närkontakter
-Använd i mån av möjlighet egen utrustning
-Gemensamma paddlingshandskar skall inte användas
-Gemensamma trasor och kanothanddukar skall inte användas
-Det rekommenderas att man tvättar händerna med tvål både före och efter att man handskats med gemensam utrustning
-Det rekommenderas att man putsar paddlars och årors handtag efter användning
-Det är tillåtet med under 10 personers samlingar men i mån av möjlighet skall
-Möten och träffar arrangeras på distans
-Som sjuk får man inte använda föreningens utrustning och utrymmen

Lue tästä linkistä Suomen Melonta- ja Soutuliiton toimintasuositukset seuroille

Canoa tiedottaa / Canoa informerar

Suomen hallitus totesi maan olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Canoan hallitus seuraa tilannetta ja ohjeistaa jäsenistöä tarvittaessa mm. retkien ja tapahtumien suhteen. Tällä hetkellä on jo varmaa, että ainakin NOITAMELONTA 5.4.2020 on peruutettu.

Kari Ukkonen / puheenjohtaja

Canoas höstmöte 28.11.2019

CANOA R.F. STADGEENLIGT HÖSTMÖTE enligt 5§ föreningens stadgar.

Torsdagen den 28. november 2019 kl. 18.00 Sökö Servicehus, Sökösvängen 7, Esbo. Välkomna!

ARBETSORDNING

1. Öppnande av mötet.

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid
behov två rösträknare.

3. Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt.

4. Beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet.

5. Bekräftande av verksamhetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl samt
medlemsavgifters och övriga avgifter belopp.

6. Val av styrelsens ordförande och suppleanter, och val av ordinarie
medlemmar i stället för de som är i tur föratt bytas ut mot andra avgående
medlemmar.

7. Val av (2) verksamhetsgranskare och en vice verksamhetsgranskare.

8. Andra ärenden
a) Utnämning av hedersmedlem

9. Avslutande av mötet

Sommarö runt 14.7.2019

Canoas traditionella Sommarö runt -paddlingsevenemang ordnas i år söndagen 14.7.2019.

Sträckor: 13 km (start 10:00) och 6km (start 10:30) från Bredan.
Pris: 6€ Canoas medlem och 12€ icke-medlem. Betalas med kontant.

Anmälningar tas emot på platsen. Om du kommer med trailern, kontakta simon.winqvist(a)o-partners.fi

Varmt välkomna med och paddla med hela familjen!


CANOA R.F. STADGEENLIGT VÅRMÖTE 24.4.2019

CANOA R.F. STADGEENLIGT VÅRMÖTE

24 april 2019 kl. 18.00 Sökö servicehus, Sökösvängen 7, Esbo

ARBETSORDNING

1§ Öppnande av mötet

2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt

4§ Beslutes om mötets lagenlighet och beslutmässighet

5§ Framförande av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande

6§ Beslutes om bekräftande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

7§ Övriga ärenden

Utfärdspaddlaren för år 2018 belönas

Läget på och planer för Bredan

Aktuellt om Skärgårdsrundan

8§ Avslutande av mötet

Vårtalko 28.4.2019

Canoas vårtalko ordnas söndagen den 28 april klockan 11 på Bredan.

Vi fixar bryggorna på plats och snyggar upp gårdsplanet, vi river redskapsskjulet och servar kajaker. Hämta gärna egna redskap.

Vi avslutar talko med kaffe och småbröd.
Med reservation för vädret.

Välkomna!