Styrelsen informerar om coronaviruset 19.3.2020

För att undvika spridning av coronaviruset är
föreningens utrustning och omklädningsrum tillfälligt i användningsförbud minst fram till 13.4.2020.

Suomen hallituksen ja Suomen Melonta- ja Soutuliiton ohjeistuksia noudattaen on Canoan hallitus päättänyt seuraavaa:

Seuran Bredanilla sijaitsevat pukuhuoneet ja kalusto mukaan lukien pyyhkeet ym. irtain ovat asetettu käyttökieltoon vähintään 13.4.2020 saakka. Mikäli maan hallitus jatkaa poikkeusolojen voimassaoloa jatkuvat nämä poikkeustoimenpiteet myös seuran vajalla.

Perusteet: toimintaa vajalla on mahdoton valvoa ja poikkeuksellisen hyvään hygieniatasoon ei vajalla valitettavasti ole mahdollisuuksia.

*HUOM!* Omalla kalustolla liikkumisessa tulee noudattaa annettuja
varotoimenpiteitä suurta huolellisuutta noudattaen.

Mikäli annettuja ohjeistuksia rikotaan, ne käsitellään seuran hallituksessa
sääntöjen mukaisesti rikkomuksina.

HALLITUS

Finlands paddling- och roddförbunds riktlinjer för att minimera spridningen av corona viruset:
-Man bör inte använda föreningarnas gym, omklädningsrum och träningsutrymmen.
-Självledd träning utomhus kan fortsätta
-Man kan använda föreningens utrustning
-Man bör undvika alla onödiga närkontakter
-Använd i mån av möjlighet egen utrustning
-Gemensamma paddlingshandskar skall inte användas
-Gemensamma trasor och kanothanddukar skall inte användas
-Det rekommenderas att man tvättar händerna med tvål både före och efter att man handskats med gemensam utrustning
-Det rekommenderas att man putsar paddlars och årors handtag efter användning
-Det är tillåtet med under 10 personers samlingar men i mån av möjlighet skall
-Möten och träffar arrangeras på distans
-Som sjuk får man inte använda föreningens utrustning och utrymmen

Lue tästä linkistä Suomen Melonta- ja Soutuliiton toimintasuositukset seuroille

Canoa tiedottaa / Canoa informerar

Suomen hallitus totesi maan olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Canoan hallitus seuraa tilannetta ja ohjeistaa jäsenistöä tarvittaessa mm. retkien ja tapahtumien suhteen. Tällä hetkellä on jo varmaa, että ainakin NOITAMELONTA 5.4.2020 on peruutettu.

Kari Ukkonen / puheenjohtaja

Canoas höstmöte 28.11.2019

CANOA R.F. STADGEENLIGT HÖSTMÖTE enligt 5§ föreningens stadgar.

Torsdagen den 28. november 2019 kl. 18.00 Sökö Servicehus, Sökösvängen 7, Esbo. Välkomna!

ARBETSORDNING

1. Öppnande av mötet.

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid
behov två rösträknare.

3. Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt.

4. Beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet.

5. Bekräftande av verksamhetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl samt
medlemsavgifters och övriga avgifter belopp.

6. Val av styrelsens ordförande och suppleanter, och val av ordinarie
medlemmar i stället för de som är i tur föratt bytas ut mot andra avgående
medlemmar.

7. Val av (2) verksamhetsgranskare och en vice verksamhetsgranskare.

8. Andra ärenden
a) Utnämning av hedersmedlem

9. Avslutande av mötet

Sommarö runt 14.7.2019

Canoas traditionella Sommarö runt -paddlingsevenemang ordnas i år söndagen 14.7.2019.

Sträckor: 13 km (start 10:00) och 6km (start 10:30) från Bredan.
Pris: 6€ Canoas medlem och 12€ icke-medlem. Betalas med kontant.

Anmälningar tas emot på platsen. Om du kommer med trailern, kontakta simon.winqvist(a)o-partners.fi

Varmt välkomna med och paddla med hela familjen!


CANOA R.F. STADGEENLIGT VÅRMÖTE 24.4.2019

CANOA R.F. STADGEENLIGT VÅRMÖTE

24 april 2019 kl. 18.00 Sökö servicehus, Sökösvängen 7, Esbo

ARBETSORDNING

1§ Öppnande av mötet

2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt

4§ Beslutes om mötets lagenlighet och beslutmässighet

5§ Framförande av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande

6§ Beslutes om bekräftande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

7§ Övriga ärenden

Utfärdspaddlaren för år 2018 belönas

Läget på och planer för Bredan

Aktuellt om Skärgårdsrundan

8§ Avslutande av mötet

Vårtalko 28.4.2019

Canoas vårtalko ordnas söndagen den 28 april klockan 11 på Bredan.

Vi fixar bryggorna på plats och snyggar upp gårdsplanet, vi river redskapsskjulet och servar kajaker. Hämta gärna egna redskap.

Vi avslutar talko med kaffe och småbröd.
Med reservation för vädret.

Välkomna!

Höstmötets beslut

27.11.2018

EKONOMI OCH VERKSAMHET

Budget, handlingsplan, medlemsavgifter och andra utgifter för år 2019 bekräftades enligt styrelsens förslag.

Betalningar för kajakplatser och användning av Canoas kajaker höjdes. Det skedde inga förändringar i ordinarie medlemsavgifterna

MEDLEMSAVGIFTER klicka här

VAL AV ORDFÖRANDE, STYRELSE OCH VERSAMHETSGRANSKARE

Verksamhetsperioden för de ordinarie styrelsemedlemmarna är två kalenderår. Ordförandens och suppleanternas verksamhetsperiod är ett kalenderår per gång.

Höstmötet valdes till ordinarie styrelsemedlemmar Nelli Sjöberg, Esa Nykänen, Maarit Nykänen och Simon Winqvist. Pirjo Mäntylä och Kari Ukkonen, som valdes till styrelsen ifjol fortsätter i styrelsen.

Vid mötet fanns inga nya kandidater för styrelsens ordförande. Därför beslöts det att ordförande väljs inom styrelsen på den första styrelsemöte i januari.

Martti Monto och Asko Salminen valdes till verksamhetsgranskare för år 2019. Ari-Pekka Korkeamäki valdes till suppleant.

Styrelsen önskar alla canoamedlemmar

Gott Nytt År!