Sommarö runt -paddlingsevenemang 18.7.2021

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on IMG_3714-1024x683.jpg

Canoas största paddlingsevenemang, Sommarö runt, arrangeras söndagen den 18 juli 2021. Evenemanget har karaktären av motions- och familjefest, men även inslag av tävlingsmoment. Senaste år bestod den paddlande armadan av närmare 40-50 kanoter. De flesta deltagarna är motionärer men även en del tävlingskanotister deltar. Årets upplaga är den 43. i ordningen.

Långa sträckan (ca. 13 km) start kl 10.00 runt hela Sommaröarna
Korta sträckan (ca. 6km) start kl 10:30 runt Svinö

Deltagaravgift: 6 € Canoas medlemmar, 12 € andra

Tillägsinformation om sträckor: http://www.canoa.fi/?page_id=182&lang=sv

Canoas vårmöte 20.5.2021

CANOA R.F. STADGEENLIGT VÅRMÖTE

20.5.2021 kl. 18.00 Canoas Kajakskjul, Bredviksvägen, Sommarö

ARBETSORDNING

1§ Öppnande av mötet

2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två
rösträknare

3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt

4§ Beslutes om mötets lagenlighet och beslutmässighet

5§ Framförande av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande

6§ Beslutes om bekräftande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

7§ Övriga ärenden
Utfärdspaddlaren för år 2020 belönas

8§ Avslutande av mötet

Välkommen!
STYRELSEN

Handlingsregler som gäller på Bredan under coronatiden 2021

LÄS INSTRUKTIONERNA NEDAN INNAN DU KOMMER TILL BREDAN

Om du är sjuk kom inte och paddla eller ens till Bredan. Var extra försiktig ifall du hör till riskgrupperna.

Tvätta händerna noga med tvål då du kommer till Bredan och far därifrån. Tvätta händerna även efter att du handskats med utrustningen.

Undvik alla möjliga närkontakter på Bredan och när du är ute och paddlar.

Kom ihåg

 • Omklädningsrummena är inte i bruk.
 • Flytvästarna är inte i gemensamt bruk under pandemin. Föreningen rekommenderar bruk av egen flytväst. Om du inte har egen flytväst eller vill skaffa egen flytväst kan du låna en av föreningen. Kom överens on lånande av flytväst med: rahastonhoitaja.canoa@gmail.com Man kan inte förvara flytvästarna på Bredan utan får ta hem dem och returnera dem tvättade till skjulet efter pandemin.
 • De gemensamma torkhanddukarna är inte ibruk så kom ihåg att ta med dej din egen torkhandduk. Egna handdukar får inte förvaras i skjulet eller på Bredan.

Skötselinstruktioner för Canoas utrustning efter paddling:

 • Skölj kapellet i havet och låt det torka på byksnöret under den tid du putsar och torkar kajaken.
 • Torka kajaken med din egen handduk
 • Putsa kajakens sittbrunnskanter, luckornas lock och paddelns ’handtag’ med milt putsmedel och en engångshandduk. (Det finns färdigt putsmedel i sprayburk och engångshanddukar i en låda i skjulet)
 • Putsa också annan utrustning du använt med samma medel, t.ex. karta, pump, paddelflöte.
 • Returnera all utrustning till sina rätta platser.

Genom att följa dessa regler kan vi tryggt fortsätta vår kära hobby under pandemi tiden. Instruktionerna följer Paddling och roddförbundets rekommendationer som baserar sig på regeringens linjedragningar, Regionförvaltningsverkets och THL:s rekommendationer. Instruktionerna är ikraft tillsvidare och ändras vid behov.

24.3.2021 Canoas styrelse

In English:

Canoa tar i bruk Suomisport-föreningstjänsten

Canoas styrelse har beslutat att under året 2021 föra föreningens medlemsregister samt kontakthållande under Suomisport-föreningstjänsten. Tjänsten kommer att underlätta upprätthållande av medlemsregistret i enlighet med dataskydds- samt föreningslagen. Medlemmarna kommer i framtiden att kunna betala deltagar och årsavgifter, samt anmäla sig till evenemang och kurser via tjänsten. Suomisport-föreningstjänsten har även sin egen mobil-app.

Vi informerar närmare om tjänstens ibruktagande inom kort.
https://info.suomisport.fi/sv/foreningstjanst/

Kulukorvauksista, lainaliiveistä ja yhteystiedoista

Saatavat Canoalta

Vuoden 2020 kulukorvaukset (kilometrikorvaukset, leirit, peruuntuneet uimahalliharkat yms.) tulee hakea 15.10.20 mennessä lähettämällä täytetty kulukorvauskaavake ja skannatut kuitit osoitteeseen rahastonhoitaja@canoa.fi Kilometrikorvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin.

15.10.20 jälkeen muodostuneet kulut tulee hakea viikon sisällä kulun muodostumisesta. Kulukorvauksia ei makseta takautuvasti seuraavana vuonna.

Melontaliivit

Canoalta lainatut melontaliivit palautetaan pestyinä syystalkoissa 25.10.20. Jos melontakausi ja liivien tarve jatkuu vielä sen jälkeen, sovi palautuksesta Maarit Nykäsen kanssa: rahastonhoitaja@canoa.fi
Palauttamatta jätetyistä liiveistä veloitetaan lainaajalta 20€.

Yhteystiedot

Osa jäsenistä ei ole saanut jäsenkirjeitä eikä muita tiedotteita ja yksi syy on ollut vanhentunut sähköpostiosoite. Päivitäthän yhteystietosi (osoite, puh, sähköpostiosoite) jasensihteeri@canoa.fi    

Canoas vårmöte 7.9.2020

Välkomna till Canoas vårmöte som flyttades till hösten på grund av coronapandemin.

7.9.2020 kl 18.00 Canoas kajakskjul, Bredviksvägen, Sommarö

ARBETSORDNING

1§ Öppnande av mötet

2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt

4§ Beslutes om mötets lagenlighet och beslutmässighet

5§ Framförande av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande

6§ Beslutes om bekräftande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

7§ Övriga ärenden

Utfärdspaddlaren för år 2019 belönas

8§ Avslutande av mötet

STYRELSEN

Handlingsregler som gäller på Bredan under coronatiden

Hur jag skall gå till väga så att jag kan använda Canoas utrustning under corona pandemin

LÄS INSTRUKTIONERNA NEDAN INNAN DU KOMMER TILL BREDAN

Om du är sjuk kom inte och paddla eller ens till Bredan. Var extra försiktig ifall du hör till riskgrupperna.

Tvätta händerna noga med tvål då du kommer till Bredan och far därifrån. Tvätta händerna även efter att du handskats med utrustningen.

Undvik alla möjliga närkontakter på Bredan och när du är ute och paddlar.

Kom ihåg

 • Omklädningsrummen är i bruk men det får vistas högst 4 personer åt gången i omklädningsrummen för att man skall kunna hålla tillräckligt med avstånd från varandra. Omklädningsrummens ytor städas med jämna mellanrum.
 • Flytvästarna är inte i gemensamt bruk under pandemin. Föreningen rekommenderar bruk av egen flytväst. Om du inte har egen flytväst eller vill skaffa egen flytväst kan du låna en av föreningen. Kom överens on lånande av flytväst med: rahastonhoitaja@canoa.fi Man kan inte förvara flytvästarna på Bredan utan får ta hem dem och returnera dem tvättade till skjulet efter pandemin.
 • De gemensamma torkhanddukarna är inte ibruk så kom ihåg att ta med dej din egen torkhandduk. Egna handdukar får inte förvaras i skjulet eller på Bredan.

Skötselinstruktioner för Canoas utrustning efter paddling:

 • Skölj kapellet i havet och låt det torka på byksnöret under den tid du putsar och torkar kajaken.
 • Torka kajaken med din egen handduk
 • Putsa kajakens sittbrunnskanter, luckornas lock och paddelns ’handtag’ med milt putsmedel och en engångshandduk. (Det finns färdigt putsmedel i sprayburk och engångshanddukar i en låda i skjulet)
 • Putsa också annan utrustning du använt med samma medel, t.ex. karta, pump, paddelflöte.
 • Returnera all utrustning till sina rätta platser.

Genom att följa dessa regler kan vi tryggt fortsätta vår kära hobby under pandemi tiden. Instruktionerna följer Paddling och roddförbundets rekommendationer som baserar sig på regeringens linjedragningar, Regionförvaltningsverkets och THL:s rekommendationer. Instruktionerna är ikraft tillsvidare och ändras vid behov.

22.4.2020 Canoas styrelse
*muokattu 14.5.2020 ohjeistusta pukuhuoneista

In English: Instructions for how to use Canoa’s equipment during the
corona pandemic
notice the change: THE CHANGING ROOMS ARE IN USE after 14.5.2020. A maximum of four people per room are permitted in the changing rooms at any one time in order to ensure the required physical distance during the pandemic. The surfaces in the changing rooms will be regularly cleaned.