Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Canoa r.f. (”Canoa”)
Y-tunnus: 1013663-0

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot:
kts. www.canoa.fi / yhteystiedot, hallitus ja toimihenkilöt

Henkilörekisterin nimi
Canoan jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Canoa on Espoossa toimiva melontaseura. Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään jäsensuhteen ja -etujen hoitamiseen sekä jäsenmaksujen, kajakkipaikkojen ja käyttöoikeusmaksujen seurantaan.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan kerätä rekisteröidyistä seuraavat tiedot:
-Täysi-ikäisen jäsenen nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
-Alle 18-vuotiaan nuorisojäsenen nimi ja syntymävuosi sekä huoltajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
-Jäsenyyteen, kajakkipaikkoihin ja käyttöoikeuksiin liittyvät maksutiedot
-Jäsenyyden alkamisajankohta sekä suoritetut melontakurssit ja -tutkinnot
-Talkoosuoritukset
-Rooli tai tehtävä Canoassa

Rekisterin tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot

Henkilötietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ja sen toiminnan ulkopuolisiin tarkoituksiin. Canoa ei siirrä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jäsenen oikeudet
Rekisterissä olevalla jäsenellä on oikeus muun muassa:

Tarkastusoikeus 
Jäsenellä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu jäsenrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Canoa toimittaa tiedot 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Oikeus tietojen oikaisuun
Jäsen voi pyytää Canoaa oikaisemaan ja täydentämään virheellisiä tai puutteellisia tietojaan sähköisesti tai kirjallisesti tietojen oikaisupyynnöllä. Oikaisupyyntö lähetetään jäsensihteerille sähköpostilla (jasensihteeri@canoa.fi) tai rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Canoa voi pyytää rekisteröityä varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Tietojen siirtäminen
Jäsenellä on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa tiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Canoa säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rajoitusoikeus
Jäsenellä on oikeus rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisterissä oleva tieto perustuu jäsenen antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla rekisterinpitäjälle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.

Valitusoikeus
Jäsenellä on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata jäsenen oikaisu- tai muuta pyyntöä.

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista niiden käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa.

Rekisterin suojaus
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedot on suojattu tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteritietoihin on pääsy ja palvelimella (Suomen Hostingpalvelu Oy) olevia henkilötietoja käsittelevät vain Canoan hallituksen nimeämät toimihenkilöt. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.