Suomisport och avgifter 2021

Ibruktagande av Suomisport och Canoas medlemsavgifter 2021

Canoa tar ibruk Suomisport medlems- och föreningstjänster fr.o.m. februari 2021. Suomisport är en digital och modern tjänst producerad av olympiakomitten för hela idrottsgemenskapen. Det finns även en gratis mobilapplikation som går att ladda ner i applikationsshopparna. Suomisport-servicen innefattar bl.a. medlemsregister, insamling av medlemsavgifter, gruppinformation, gruppevenemang samt insamling av avgifter angående evenemangen. Du kan läsa mer om Canoas registeruppgifter här.

Canoa medlemmar anmäler sig som medlemmar i Canoa via Suomisport.

FÖLJ NEDANSTÅENDE INSTRUKTIONER

1) Anmäl dig som Canoa medlem genom att klicka på din medlemsklass länk.

Välj rätt medlemsklass av de nedanstående alternativen. Medlemsklasserna baserar sig på de nuvarande medlemsklasserna. Ifall du eller ditt barn inte har ett Suomisport- konto, anvisar programmet dig genom att fråga din tel.nr eller e-post adress. Du kan också skaffa dig ett konto med mobilappen.

Vuxenmedlem
Medlemsavgift 30 €.
Vuxenmedlem, familjens första vuxna
När du väljer detta alternativ så är familjens andra vuxna och barnens avgift 0€. Medlemsavgift 60€
Vuxenmedlem, familjens andra vuxna
Medlemsavgift 0€. Du kan välja detta alternativ när en vuxen valt familjeavgiften 60€. Familjerabatten berättigar den andra vuxna parten och familjens juniorer.
Juniormedlem
19-år eller yngre. Innefattar ledd måndagspaddling. Medlemsavgift 20 €.
Juniormedlem, familjerabatt
Du kan välja detta alternativ om en vuxen i din familj valt familjeavgiften 60 €. Medlemsavgift 0 €. Innefattar ledd måndagspaddling.
Understödsmedlem, person
Man kan bli understödsmedlem om man vill understöda föreningen och dess verksamhet, förbinder sig att följa föreningens regler, bestämmelser och beslut. Understödsmedlemmen har rätt att tala men inte rösträtt på föreningens möten. Understödsmedlemsavgift 30 €.
Understödsmedlem, företag eller samfund
Som understödsmedlem kan godkännas en juridisk enhet som vill understöda föreningens syfte och verksamhet, som förbinder sig att följa föreningens regler och beslut. Understödsmedlemmen har rätt att tala men inte rösträtt på föreningens möten. Medlemsavgift företag eller samfund 500€.
Hedersmedlem
Föreningen kan nämna en medlem till hedersmedlem ifall personen med sitt arbete på ett betydande sätt främjat föreningens verksamhet. Medlemsavgift 0€
.
Ny vuxenmedlem
Välj detta alternativ när din medlemsansökan är godkänd och du inte har gått Canoas grundkurs detta eller föregående år. Innehåller inskrivningsavgiften 130 € och medlemsavgiften 30 €. Gäller inte 19-år och yngre eller dem som gått Canoas grundkurs detta eller föregående år.

2) Svara på Canoas medlemsinbjudan

När du klickat på för dig passande medlemsklass får du det nedanstående meddelandet. Välj vems medlemsinbjudan du håller på att godkänna, din egen eller ditt barns oberoende om hen har ett Suomisport konto eller ej.

3) Vänta på att ditt medlemsskap godkänns och betala medlemsavgiften

Canoa godkänner ditt medlemsskap i systemet inom 1-3 dagar, varefter du blivit godkänd som medlem. Din medlemsavgift (förfallodag 31.3.2021) syns på fliken öppna betalningar först när du blivit godkänd som medlem. Notera att systemet inte skickar ett skillt meddelande att du blivit godkänd som medlem.

Med medlemsavgiften får du rätt att delta i Canoas utfärder, utbildningar och tillställningar.

4) Betalning av andra avgifter

Sedan du har anmält dig som medlem i Canoa via Suomisport, kan du välja avgiften av kanotplats eller av använding av utrustning. Förfallodag för alla räkningar är 31.3.2021.


KAJAKPLATS ALTERNATIVER

Klicka på den här länken om du vill hyra kanotplats i skjulet år 2021. Efter det får du räkningen på säsongavgiften på 90 € till ditt Suomisport-konto
Klicka på den här länken om du vill hyra tävlingskanotplats i skjulet år 2021. Efter det får du räkningen på säsongavgiften på 50 € till ditt Suomisport-konto
Klicka på den här länken om du vill hyra ditt barns tävlingskanotplats år 2021. Efter det får du räkningen på säsongavgiften på 40 € till ditt Suomisport-konto
Klicka på den här länken om du vill hyra tandemkanotplats i skjulet år 2021. Efter det får du räkningen på säsongavgiften på 90 € till ditt Suomisport-konto
Klicka på den här länken om du vill hyra uteplats år 2021. Efter det får du räkningen på säsongavgiften på 40 € till ditt Suomisport-konto

ANVÄNDNING AV UTRUSTNING

Klicka på den här länken om du vill använda föreningens utrustning år 2021. Efter det får du räkningen på säsongavgiften på 60 €
Klicka på den här länken om ditt barn vill använda föreningens utrustning (tävlings- och ungdomskajak) år 2021. Efter det får du räkningen på säsongavgiften på 40 €
Klicka på den här länken om du behöver tilläggs användning av utrustning = har hyrt kanotplats i skjulet år 2021 och du också vill använda föreningens utrustning (kanot/paddel/väst etc.). Utrustningen är bara för egen användning, inte för gäster. Ledarna har rätt att använda föreningens utrustning under evenemang. Efter det får du räkningen på säsongavgiften på 30 €
Klicka på den här länken om du vill betala gästavgiften. Fullvuxen medlem som är erfaren kanotist och kan svara för en grupps säkerhet kan ta med högst två (2) gäster för att pröva paddling. Avgiften för gäst är 10€ per tillfälle. Medlem är ansvarig för sina gäster och för lånad utrustning. Även gäst skall skriva sitt namn i loggboken (namn + gäst).Vid problem med Suomisport kontot eller inloggning kolla först useimmin kysytyt kysymykset (på finska). Ifall det inte hjälper ta kontakt med kundtjänsten.

Ifråga om Canoas medlemsklasser kontakta nellisjoberg@gmail.com eller rahastonhoitaja.canoa@gmail.com