Canoan kalustosäännöt

1. Seuran kajakkeja, meloja, aukkopeitteitä ja melontaliivejä saavat omatoimisesti käyttää vain jäsenmaksun ja käyttöoikeusmaksun maksaneet jäsenet.

2. Seuran kalusto on aina ensisijaisesti varattuna seuran omaan toimintaan (kurssit, retket, harjoitukset). Ohjelma löytyy vajan seinältä ja seuran www-sivulta.

3. Jäsen on aina vastuussa lainaamastaan kalustosta ja sitä tulee käyttää yhtä huolellisesti kuin omaansa. Seuran kustannuksella korjataan vain normaalista kulumisesta aiheutuneet viat. Kaluston rikkoutumisen peittely voi johtaa seurasta erottamiseen.

4. Jokainen seuran kalustoa käyttävä on velvollinen tarkistamaan, että kajakki on kunnossa käyttöön otettaessa ja palautettaessa. Havaitut viat tulee kirjata selkeästi vajassa sijaitsevaan vihkoon ja vaurioitunut kajakki tulee merkitä ”rikki” kyltillä. Kaikki viat ja havaitut puutteet tulee ilmoittaa myös vajamestarille puhelimitse tai sähköpostitse. Rikkoutuneella kalustolla ei saa meloa. Kalustoa saa ja on suotavaa korjata itse, mutta asiasta täytyy sopia ensin vajamestarin kanssa.

5. Ensisijaisesti seuran kalusto on tarkoitettu päiväretkiin, mutta erikseen pyydettävällä luvalla kaluston voi lainata korkeintaan kahdeksi yöksi. Yli yön kestäville retkille tulee olla vajamestarin tai hallituksen lupa. Edellytyksenä on kuitenkin, että vesille lähdetään ja palataan Bredanille. Kalustoa ei siis saa kuljettaa autolla muualle. Näin turvataan käyttöoikeuskaluston riittävyys kaikille jäsenille. Yli yön retkille vajakirjaan tulee ehdottomasti laittaa merkintä asiasta, esim. ”yöksi” ja kohde.

6. Kokenut täysi-ikäinen jäsen, joka pystyy huolehtimaan ryhmän turvallisuudesta voi tuoda enintään kaksi vierasta kerrallaan kokeilemaan melontaa. Vierasmaksu on 10 euroa per henkilö ja se maksetaan Canoan tilille. Jäsen on vastuussa vieraistaan ja lainaamastaan kalustosta. Myös vieraat on ehdottomasti kirjattava vajakirjaan (nimi + vieras).

7. Seuran ja toisten jäsenten välineiden luvattomasta käytöstä sekä näiden sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista käyttöoikeuden menetyksellä tai seurasta erottamisella.

27.11.2018
Canoa r.f. Hallitus