Canoas höstmöte 22.11.2023


CANOA R.F. STADGEENLIGT HÖSTMÖTE 
enligt 5§ föreningens stadgar.

Onsdag 22.11.2023 kl. 18.00 Vikingaborg, Sommarövägen 8 B, 02380 Esbo.

ARBETSORDNING

1. Öppnande av mötet.
2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3. Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt.
4. Beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet.
5. Bekräftande av verksamhetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl samt medlemsavgifters och övriga avgifter belopp.
6. Val av styrelsens ordförande och suppleanter, och val av ordinarie medlemmar i stället för de som är i tur föratt bytas ut mot andra avgående medlemmar.
7. Val av (2) verksamhetsgranskare och en vice verksamhetsgranskare.
8. Andra ärenden
a) Utnämning av hedersmedlem
9. Avslutande av mötet

Du är hjärtligt välkommen!

Banpaddlings dagläger för juniorer 27.5.2023

Banpaddlings dagläger är avsett för juniorer i åldern 8-14 som har paddlat i minst ett år altså inte är nybörjare. Tävlingserfarenhet behövs inte. Under dagslägret bekantar man sig med paddlingsteknik i sällskap av ungdomar från andra paddlingsföreningar. Lägret ordnas i Sommaröarnas vackra skyddade vatten.
Kom med och ha en bra start för en ny paddlingssommar!
Läs mera och anmäla dig: https://www.canoa.fi/?page_id=2784&lang=sv

Canoas vårmöte 19.4.2023

Välkommen till Canoas vårmöte
Datum: 19.4.2023 kl. 19.00
Plats: Vikingaborg, Sommarövägen 8 B, 02380 Esbo.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1§ Mötet öppnas 
2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 
3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt 
4§ Mötets lagenlighet och beslutsförhet konstateras 
5§ Verksamhetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl samt verksamhetsgranskarnas utlåtande föredras 
6§ Fastställande av bokslut och beviljande av styrelsens ansvarsfrihet 
7§ Övriga ärenden 
8§ Mötet avslutas

Paddlingsskolor för barn och ungdomar 2023

Paddlingsskola 1 (grundkurs)
12. – 15.6.2023 (må-to) kl 10-12:30
Paddlingsskola 1 är avsedd för att lära sig grunderna i paddling.
Kursdeltagarna använder Canoas minsta utfärdskajaker och juniorkajaker.

Paddlingsskola 2 (fortsättningskurs)
19.-22.6.2023 
(må-to) kl 10-12:30
Paddlingsskola 2 är avsedd för juniorer som redan har lite paddlings erfarenhet och vill lära sig mer. Kursdeltagarna använder Canoas juniorkajaker.

Läs mera HÄR

Medlemsavgifter och avgifter för nyttjanderätt 2023

Canoas medlemsavgifter och avgifter för nyttjanderätt kan nu betalas via Suomisport-portalen. Sista betalningsdag är 31.3.2023. Avgifterna hittar du i ditt Suomisport-konto under ”öppna betalningar”. Enligt beslut under föreningens höstmöte medlemsavgifter och säsongsavgifter höjs inte. Säsongavgifterna baserar sig på uppgifter från föregående år.
-Såvida du fortsätter som tidigare, betalar du din medlems- och säsongavgift via Suomisport före utsatt förfallodag.
-Såvida du i år vill inlösa nyttjanderätt till föreningens utrustning, ändra på en tidigare nyttjanderätt eller om du vill frånsäga dig nyttjanderätten bör du vänligen meddela detta
till Dan: jasensihteeri.canoa@gmail.com eller Maarit: rahastonhoitaja.canoa@gmail.com, som gör de behövliga förändringarna. Efter detta uppdateras eller raderas nyttjanderätten
från ditt Suomisport-konto.
-Om du har en kajakplats på Bredan och även vill utnyttja föreningens utrustning (kanot, kajak, paddel, flytväst mm.) kan du inlösa en tilläggsnyttjanderätt (säsongavgift 30 €). Vänligen meddela detta till Dan: jasensihteeri.canoa@gmail.com eller Maarit: rahastonhoitaja.canoa@gmail.com, som gör de behövliga förändringarna. Därefter hittar du den uppdaterade säsongavgiften i ditt Suomisport-konto under ”öppna betalningar”.

Förändringar som gäller kajakplaster görs via skjulmästaren: vajamestari.canoa@gmail.com.

Höstmöte 30.11.2022

enligt 5§ föreningens stadgar.

CANOA R.F. STADGEENLIGT HÖSTMÖTE Onsdag 30.11.2022 kl. 18.00
Vikingaborg, Sommarövägen 8 B, 02380 Esbo.

ARBETSORDNING

1. Öppnande av mötet.

2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.

3. Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt.

4. Beslutes om mötets lagenlighet och beslutförhet.

5. Bekräftande av verksamhetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl samt medlemsavgifters och övriga avgifter belopp.

6. Val av styrelsens ordförande och suppleanter, och val av ordinarie medlemmar i stället för de som är i tur föratt bytas ut mot andra avgående medlemmar.

7. Val av (2) verksamhetsgranskare och en vice verksamhetsgranskare.

8. Andra ärenden

a) Utnämning av hedersmedlem

9. Avslutande av mötet

Sommarö Runt 2022

Canoas traditionella Sommarö runt –paddlingsevenemang paddlas söndagen den 10.7.2022.

STRÄCKOR: 13 km (start 10:00) / 6 km (start 10:30)
PLATS: Bredan, kanotskjul ändan av Bredviksvägen i Sommaröarna, Esbo.
DELTAGNINGSAVGIFT: 6 € medlem 12 € icke medlem (kontant/MobilePay).
Anmälningar tas emot på plats.

För att fira Canoas 90-årsjubileum bjuder vi på kaffe och kaka.

Salta och söta delikatesser finns att köpa på buffén.

Varmt välkomna med och paddla med hela familjen!

Rutter: https://www.canoa.fi/?page_id=182&lang=sv

Vårtalko 2022

Kevättalkoot alkoivat auringon paistaessa ja sade huuhteli pölyt päivän päätteeksi. Saatiin taas paljon aikaan, keskilaituri on paikallaan, yksi ulkopaikkateline uusittiin ja koko Bredan siistittiin. Viihtyisältä Bredanilta on mukava lähteä melomaan. Kiitos kaikille osallistujille! Muistathan, että kaikilla jäsenillä, joilla on kajakki/kanoottipaikka tai jotka käyttävät seuran kajakkeja on velvollisuus osallistua talkoisiin kerran vuodessa. Talkoisiin osallistumisen voi korvata talkoomaksulla https://seurat.suomisport.fi/invite/f1efb003-0be0-4ea9-9f0d-fe9380ea7103 QR-koodi löytyy myös vajan seinältä.