Gå till innehåll

Medlemmar

Medlemsavgifter och andra avgifter

Med medlemsavgiften har du rätt att delta på Canoas turer, utbildningar och evenemang.

Deltagande på tisdagspaddlingen ingår i medlemsavgiften, men om du använder klubbens kajak och inte betalat den fria användningsavgiften (50 €) måste du betala en användaravgift för tisdagspaddlingen (20 €).

För simhallsturerna debiteras en skild avgift.

Canoas kostnadsersättnings-blankett för bl.a. tävlingsreso utgifter:  Kostnadsersättning 2019

 Vill du ha plats för kanot / öppen kanot?

Medlemmarna i klubben har möjlighet att hyra en kanotplats eller hyra föreningen  utrustning genom att betala användningsavgiften. Skjulets nyckel fås mot en 50 € pant. Medlemmarna har en talkoplikt.

Skicka meddelande till sekreteraren. Om det inte finns några lediga kanotplatser kommer du i kön.

Kom ihåg att Canoas skjul inte är en börtglömda kanoternas förvaringsplats.

Många aktiva paddlare skulle vilja ha en kanotplats, så om du inte använder kanoten, lediggör platsen för de som önskar sig en plats. Informera medlemssekreteraren om den lediga platsen.

Medlemssekreterarens kontaktuppgifter

Talkoplikt

Alla medlemmar som har kanotplats eller använder föreningens kanoter är skyldiga att delta åtminstone i en av föreningens årliga talko.

Den egna talkoinsatsen kan fullgöras genom att delta i föreningens gemensamma uppgifter såsom talko, dra utfärder, leda tisdagspaddlingar och paddlingskurser eller vårda utrustningen.

Medlemmarna har också möjlighet att själv hitta på en passlig talkouppgift åt sig så länge uppgiften är till nytta för hela föreningen.

Talkoplikten går också att kvittera genom att betala en talkoavgift i samband med medlemsavgiften. För familjemedlemmar räcker det med sammanlagt två talkoinsatser.

Avgå från Canoa

Om du vill avgå från Canoa, lämna inte endast medlemsavgiften obetald, utan skicka ett meddelande till sekreteraren. Om du har en nyckel till skjulet måste du returnera den och samtidigt returnerar vi nyckelavgiften till det konto du har angett.