Suomisport

Ibruktagande av Suomisport och Canoas medlemsavgifter 2021

Canoa tar ibruk Suomisport medlems- och föreningstjänster fr.o.m. februari 2021. Suomisport är en digital och modern tjänst producerad av olympiakomitten för hela idrottsgemenskapen. Det finns även en gratis mobilapplikation som går att ladda ner i applikationsshopparna. Suomisport-servicen innefattar bl.a. medlemsregister, insamling av medlemsavgifter, gruppinformation, gruppevenemang samt insamling av avgifter angående evenemangen. Du kan läsa mer om Canoas registeruppgifter här.

Canoa medlemmar anmäler sig som medlemmar i Canoa via Suomisport.

FÖLJ NEDANSTÅENDE INSTRUKTIONER

1) Anmäl dig som Canoa medlem genom att klicka på din medlemsklass länk.

Välj rätt medlemsklass av de nedanstående alternativen. Medlemsklasserna baserar sig på de nuvarande medlemsklasserna. Ifall du eller ditt barn inte har ett Suomisport- konto, anvisar programmet dig genom att fråga din tel.nr eller e-post adress. Du kan också skaffa dig ett konto med mobilappen.

Vuxenmedlem
Medlemsavgift 30 €.
Vuxenmedlem, familjens första vuxna
När du väljer detta alternativ så är familjens andra vuxna och barnens avgift 0€. Medlemsavgift 60€
Vuxenmedlem, familjens andra vuxna
Medlemsavgift 0€. Du kan välja detta alternativ när en vuxen valt familjeavgiften 60€. Familjerabatten berättigar den andra vuxna parten och familjens juniorer.
Juniormedlem
19-år eller yngre. Innefattar ledd måndagspaddling. Medlemsavgift 20 €.
Juniormedlem, familjerabatt
Du kan välja detta alternativ om en vuxen i din familj valt familjeavgiften 60 €. Medlemsavgift 0 €. Innefattar ledd måndagspaddling.
Understödsmedlem, person
Man kan bli understödsmedlem om man vill understöda föreningen och dess verksamhet, förbinder sig att följa föreningens regler, bestämmelser och beslut. Understödsmedlemmen har rätt att tala men inte rösträtt på föreningens möten. Understödsmedlemsavgift 30 €.
Understödsmedlem, företag eller samfund
Som understödsmedlem kan godkännas en juridisk enhet som vill understöda föreningens syfte och verksamhet, som förbinder sig att följa föreningens regler och beslut. Understödsmedlemmen har rätt att tala men inte rösträtt på föreningens möten. Medlemsavgift företag eller samfund 500€.
Hedersmedlem
Föreningen kan nämna en medlem till hedersmedlem ifall personen med sitt arbete på ett betydande sätt främjat föreningens verksamhet. Medlemsavgift 0€
.
Ny vuxenmedlem
Välj detta alternativ när din medlemsansökan är godkänd och du inte har gått Canoas grundkurs detta eller föregående år. Innehåller inskrivningsavgiften 130 € och medlemsavgiften 30 €. Gäller inte 19-år och yngre eller dem som gått Canoas grundkurs detta eller föregående år.

2) Svara på Canoas medlemsinbjudan

När du klickat på för dig passande medlemsklass får du det nedanstående meddelandet. Välj vems medlemsinbjudan du håller på att godkänna, din egen eller ditt barns oberoende om hen har ett Suomisport konto eller ej.

3) Vänta på att ditt medlemsskap godkänns

Canoa godkänner ditt medlemsskap i systemet inom 1-3 dagar, varefter du blivit godkänd som medlem. Din medlemsavgift (förfallodag 31.3.2021) syns på fliken öppna betalningar först när du blivit godkänd som medlem. Notera att systemet inte skickar ett skillt meddelande att du blivit godkänd som medlem.

Med medlemsavgiften får du rätt att delta i Canoas utfärder, utbildningar och tillställningar.

Information om andra betalningar så som bruksavgifter och kajakplatser kommer inom mars månad 2021.Vid problem med Suomisport kontot eller inloggning kolla först useimmin kysytyt kysymykset (på finska). Ifall det inte hjälper ta kontakt med kundtjänsten.

Ifråga om Canoas medlemsklasser kontakta nellisjoberg@gmail.com