Gå till innehåll

Sommarö runt 41 år

Vårt största paddlingevenemang, Sommarö runt, arrangeras söndagen den 14 juli 2019. Årets upplaga är den fyrtioförsta i ordningen.

Evenemanget har karaktären av motions- och familjefest, men även inslag av tävlingsmoment. Senaste år bestod den paddlande armadan av närmare 40 kanoter. De flesta deltagarna är motionärer men även en del tävlingskanotister deltar.

Första startskottet smäller kl 10:00 på Bredan för dem som paddlar den längre sträckan, ca 13 km.

Denna rutt går genom Bosund, längs Moisös yttre sida - Tallholm - Ramsö udd - Flakaholm - Kopplo sund - Bodö sund - Svartholmen -  Skataholmsörarna - Svinö Skatan båthamn - Svinösund -  Käringholmen -  Bosund och målgång är på Bredan.

Den kortare banan, ca 6 km, går klo 10:30 från Bredan österut mellan Svartholmen och Skataholmen runt Skataholmsörarna och därefter samma rutt som den längre banan.

Deltagaravgiften för medlemmar har varit 6€ och för utomstående 12€.
Alla deltagare får diplom och saft med bulle eller smörgås. 
Till lägs information ges av Canoas ungdomsverksamhets ansvariga.