Gå till innehåll

Sommarö runt 40 år

Vårt största paddlingevenemang, Sommarö runt, arrangeras söndagen den 15 juli 2018. Årets upplaga är den 40:de i ordningen.

Evenemanget har karaktären av propaganda-, motions- och familjefest, men även inslag av tävlingsmoment. Senaste år bestod den paddlande armadan av närmare 40 kanoter.

Första startskottet smäller klo 10:00 på Bredan för dem som paddlar den längre sträckan, ca 13 km.

Denna rutt går genom Bosund, längs Moisös yttre sida, Tallholm, Ramsö udd, Flakaholm, Kopplo sund, Bodö sund, Svartholmen, Skataholmsörarna, Svinö Skatan båthamn, Svinösund, Käringholmen, Bosund och målgång är på Bredan.

Den kortare banan, ca 6 km, går från Bredan österut mellan Svartholmen och Skataholmen runt Skataholmsörarna och därefter samma rutt som den längre banan.

Deltagaravgiften för medlemmar har varit 6€ och för utomstående 12€.
Alla deltagare får diplom och saft med bulle eller smörgås. De flesta deltagarna är motionärer men även en del tävlingskanotister deltar.