Sommarö runt 2022 / 44 år

Canoas största paddlingsevenemang, Sommarö runt, arrangeras söndagen den 10 juli 2022. Årets upplaga är den 44. i ordningen.

Evenemanget har karaktären av motions- och familjefest, men även inslag av tävlingsmoment. Senaste år bestod den paddlande armadan av närmare 40-50 kanoter. De flesta deltagarna är motionärer men även en del tävlingskanotister deltar.

Första startskottet smäller kl 10:00 på Bredan för dem som paddlar den längre sträckan, ca 13 km.

Denna rutt går genom Bosund, längs Moisös yttre sida – Tallholm – Ramsö udd – Flakaholm – Kopplo sund – Bodö sund – Svartholmen –  Skataholmsörarna – Svinö Skatan båthamn – Svinösund –  Käringholmen –  Bosund och målgång är på Bredan.

Den kortare banan, ca 6 km, går klo 10:30 från Bredan österut mellan Svartholmen och Skataholmen runt Skataholmsörarna och därefter samma rutt som den längre banan.

Deltagaravgiften för medlemmar har varit 6€ och för utomstående 12€.
Alla deltagare får diplom och saft med bulle eller smörgås.
Tillägsinformation ges av Canoas ungdomsverksamhets ansvariga.