Gå till innehåll

Paddlingskurser för vuxna

Kurser 2020

Grundkurserna i kajakpaddling  som Canoa arrangerar är meningen för vuxna nybörjare. Iden med kursen är att ge goda färdigheter i att fortsätta öva paddling säkert på egenhand. Grundförutsättning för att delta är simkunnighet (200m) därtill bör deltagarna ha sin drulleförsäkring ikraft.

Paddlingskurserna genomförs vid föreningens skjul på Sommarö i ändan av Bredviksvägen.

På kurserna bekantar man sig vid

  • röra sig säkert på vattnet
  • paddlingsutrustning och användning av den
  • paddlingsteknik
  • paddlingssäkerhet

Våra kurser är uppbyggda enligt finlands paddlings- och roddförbunds rekommendationer och deltagarna får ett bevis på att de deltagit i kursen. Kursen tar 10 h oftast delat på tre dagar iföljd (kl 18 - 21.30)

Före kursen börjar är det bra att bekanta sig med Finlands padlings- och roddförbunds  Material på finska.

Opi melomaan är gjord som grundmaterial och delas ut till alla kursdeltagare.

Utförd grundkurs (eller på annat sätt bevisad paddlingskunskap) är en förutsättning för att bli medlem i Canoa.

Paddlingskurser för vuxna 2020

Kurs I on-to-fr        27.-29.5.2020  kl 18.00 - 21.30
Kurs II on-to-fr        3.-5.6.2020   kl 18.00 - 21.30
Kurs III on-to-fr        10.-12.6.2020   kl 18.00 - 21.30

Kursavgifter 2020

Kursavgift 120 € / person. Student/arbetslös 80€ / person.

Anmälning

Anmälningar fr.o.m 1.3.2020.
Per e-post på adressen kurssit(at)canoa.fi. Meddela kursnummer, tid, namn, e-post och telefonnummer. Kurser hålls på finska.

Kursplatserna reserveras i första hand i anmälningsföljd. Du får information om ditt kursdeltagande per e-post inom några dagar från anmälning. Därefter bekräftar du ditt deltagande genom att betala en 40€ bokningsavgift, som inte returneras ifall att du inte deltar i kursen. Kursavgiften skall vara betald i sin helhet 3 veckor före kursstarten.

Det lönar sig att anmäla sig på reservplats ifall kursen redan är fullbokad. Vi meddelar dig ifall det blir lediga platser

Kursdeltagarna får ett mer detaljerat kursprogram ca två veckor före start med t.ex. info om klädsel etc. per e-post.