Måndagspaddling

Måndagspaddlingar för barn och ungdomar

Varje sommarmåndag 5.6. – 7.8.2023 Bredan, Sommaröarna.
kl 17:45-19:00 (redo att paddla 18:00)

Öppen och avgiftsfri för alla 7-16 -åriga simkunniga (minst 25m) Canoas juniormedlemmar. Deltagarna borde ha sin egen olycksfallsförsäkring.
Mångadspaddlingen lämpar sig för både tävlings- och rekreationspaddlare. Små, mer osäkra barn får gärna sällskapas av en förälder. Deltagarna uppdelas i grupper baserande på erfarenhet. Säsongen avslutas i augusti med lekfull tävling – där alla gärna får vara med. Instruktörerna talar både svenska och finska. 

Icke medlemmar har möjlighet till en provgång. 
Canoas medlemsavgiften (20 € för barn och ungdomar) ingår barnens deltagande i måndagarnas paddlingar. 

Förfrågningar till: rata.canoa(a)gmail.com.
Kom med och paddla!