Måndagspaddling

Måndagspaddlingar för barn och ungdomar
Varje sommarmåndag 1.6. – 17.8.2020 Bredan, Sommaröarna.

Grupp 1 (7-10-åringar) 17:30-18:30
Grupp 2 (11-16-åringar och paddlare med erfarenhet) 18:30-19:30

Öppen och avgiftsfri för alla 7-16 -åriga simkunniga (minst 25m) Canoas medlemmar. Deltagarna borde ha sin egen olycksfallsförsäkring.
Mångadspaddlingen lämpar sig för både tävlings- och rekreationspaddlare. Små, mer osäkra barn får gärna sällskapas av en förälder. Deltagarna uppdelas i grupper baserande på erfarenhet. Säsongen avslutas i Augusti med lekfull tävling – där alla gärna får vara med. Instruktörerna talar både svenska och finska. 

Viktigt på sommaren 2020! Läs handlinsregler som gäller på Bredan under coronatiden. Om du är sjuk kom inte och paddla. Föreningen rekommenderar bruk av egen flytväst. Ta med dej din egen torkhandduk. Det får vistas högst 4 personer åt gången i omklädningsrummen. Man kan tvätta händerna på Bredan. 

Icke medlemmar har möjlighet till en provgång. 
Canoas medlemsavgiften (20 € för barn och ungdomar) ingår barnens deltagande i måndagarnas paddlingar. 

Förfrågningar till: nellisjoberg(a)gmail.com. Kom med och paddla!