Regler för föreningens kanoter

1. Föreningens kanoter, paddlar, kapell och flytvästar får aktivt användas enbart av medlem som betalat medlemsavgift och avgift för användning av Canoas kanoter.

2. Föreningens kanoter är alltid i första hand reserverade för Canoas egen verksamhet (kurser, utfärder, övningar). Program för verksamheten finns på Bredans infotavla och föreningens hemsida.

3. Medlem är alltid ansvarig för lånad utrustning och skall sköta den lika omsorgsfullt som vore den egen. På föreningens försorg repareras vid normalt slitage uppstådda fel. I fall att medlem döljer att han/hon söndrat utrustning kan detta leda till uteslutning ur föreningen.

4. Den som använder föreningens utrustning är skyldig att granska kajakens skick såväl vid ibruktagandet som vid återlämnandet. Upptäckta fel och brister skall tydligt anges i det häfte som finns i skjulet och kajaken skall förses med skylten ”rikki”, dvs. att den är sönder. Alla fel och brister skall även meddelas till hamnkaptenen (= den skjulansvarige). Söndrig utrustning får inte användas. Utrustning får man reparera själv, men om måste överenskommas om detta med hamnkaptenen.

5. Föreningens utrustning är i första hand avsedd för dagsutfärder, men utrustningen kan efter särskild anhållan beviljas för högst två nätter. Tillstånd måste begäras av hamn-kaptenen eller Canoas styrelsen. En förutsättning är dock att avfärd och återkomst sker vid Bredan. Utrustning får således inte transporteras med bil till annan plats. Detta för att Canoas utrustning skall räcka till åt alla medlemmar. Den som ger sig på utfärd med övernattning måste ovillkorligen uppge detta i skjulets loggbok; t.ex. ”övernattning” och platsens namn.

6. Fullvuxen medlem som är erfaren kanotist och kan svara för en grupps säkerhet kan ta med högst två (2) gäster för att pröva paddling. Avgiften för gäst är 10€ per tillfälle och skall inbetalas på Canoas konto. Medlem är ansvarig för sina gäster och för lånad utrustning. Även gäst skall skriva sitt namn i loggboken (namn + gäst).

7. Den som utnyttjar föreningens och medlems privata utrustning samt bryter mot dessa regler kan straffas med att bruksrätten fråntas eller uteslutas från föreningen.

27.11.2018
Canoa r.f. Styrelsen