Medlemsavgifter 2021

Canoa tar ibruk Suomisport medlems- och föreningstjänster fr.o.m. februari 2021. Canoa medlemmar anmäler sig som medlemmar i Canoa via Suomisport.

Medlemmarna kommer att kunna betala deltagar och årsavgifter, samt anmäla sig till evenemang och kurser via tjänsten. Var vänlig och betala inte din medlems -eller användingsavgift för sesongen 2021 på gammalt sätt. Suomisport-instruktioner finns nu här.

Med medlemsavgiften har du rätt att delta på Canoas turer, utbildningar och evenemang.

HÖSTMÖTET BEKRÄFTADES AVGIFTER 25.11.2020
 

Medlemsavgift

Vuxen30 €
Under 20 år, ledd måndagspaddling ingår20 €
Familj60 €

Kajakplats

Havskajak singel90 €
Tävlingskajak, singel 50 €
Tävlingskajak, singel, ungdom/junior40 €
Tandem90 €
Uteplats40 €

Användning av Canoas utrustning

Användning av utrustning60 €
Användning under tisdagpaddling 30 €
Tävlings- och ungdomskajak (med tränarens lov)40 €
Användning av kajak/kanot för person med en kajakplats30 €

Andra avgifter

Avgift för gäst/kajak/dag
(endast i sällskap av medlem och max 2 gäster /gång)
10 €
Understödande medlem, person 30 €
Understödande medlem, samfundmin. 500 €
Talkoavgift30 €
Nyckelpant 50 €
Anslutningsavgift 
(gäller ej den som gått Canoas paddlingskurs eller juniorer)
130 €

Förfallodag                            31.3.2021

Observera

De som deltar endast i tisdagspaddlingen och använder klubbens kajak skall betala 30 € för bruksrätten. Om familjen paddlar utöver vad som nämns i exemplet måste den betala en (eller flera) bruksrätt(er) till. Bruksrätten till Bredans utfärdskanoter kostar 60 € per kanot.
I medlemsavgiften ingår barnens deltagande i måndagarnas paddlingar. I det fallet att barnen deltar i Canoas ledda träning kostar deras bruksrätt till utfärdskanot endast 40 €.

Kostnadsersättning

Canoas kostnadsersättnings-blankett för bl.a. tävlingsreso utgifter: