Medlemsavgifter 2020

Med medlemsavgiften har du rätt att delta på Canoas turer, utbildningar och evenemang.

HÖSTMÖTET BEKRÄFTADES AVGIFTER 28.11.2019

Medlemsavgift

A    Vuxen                                                                 30 €
B    Under 20 år, ledd måndagspaddling ingår  20 €
C    Familj                                                                  60 €

Kajakplats

D   Havskajak singel                                                 90 €
E    Tävlingskajak, singel                                         50 €
F    Tävlingskajak, singel, ungdom/junior            40 €
G   Tandem                                                                   90 €
H   Uteplats                                                                  40 €

Användning av Canoas utrustning

I    Användning av utrustning                                   60 €
J    Användning under tisdagpaddling                 30 €
K   Tävlings- och ungdomskajak                             40 €
(med tränarens lov)

Andra avgifter

L    Avgift för gäst/kajak/dag                                  10 €
(endast i sällskap av medlem och max 2 gäster /gång)

M  Understödande medlem, person                    30 €
Understödande medlem, samfund                     500 €

N   Talkoavgift                                                           30 €
O   Nyckelpant                                                           50 €
P   Anslutningsavgift                                              130 €
gäller ej den som gått Canoas paddlingskurs eller juniorer

Samtliga avgifter anges i gireringens ruta för meddelanden.

Exempel:
Vuxen medlemKalle Kanotist: medlemsavgit (A), egen kajak och inneplats (D).
Kalle Kanotist; AD, summa 120,00 € (=30+90).

Familj, mamma, pappa och två barn: medlemsavgift (C), Det ena barnet har kanot (F), det andra använder föreningens ungdomskanot (K) och de vuxna använder Canoas kanoter (I).
Familjen Kanotist; CFKII, summa 260 € (=60+40+40+60+60).

Mottagare:                             Canoa rf.
Bankförbindelse                 FI73 4055 4920 1121 98
Förfallodag                            31.3.2020

Observera

De som deltar endast i tisdagspaddlingen och använder klubbens kajak skall betala 30 € för bruksrätten. Om familjen paddlar utöver vad som nämns i exemplet måste den betala en (eller flera) bruksrätt(er) till. Bruksrätten till Bredans utfärdskanoter kostar 60 € per kanot.
I medlemsavgiften ingår barnens deltagande i måndagarnas paddlingar. I det fallet att barnen deltar i Canoas ledda träning kostar deras bruksrätt till utfärdskanot endast 40 €.

Kostnadsersättning

Canoas kostnadsersättnings-blankett för bl.a. tävlingsreso utgifter:  Kostnadsersättning 2020