Gå till innehåll

Medlemsavgifter 2019

Höstmötet bekräftades avgifter 27.11.2018

Medlemsavgift

A    Vuxen                     30 €
B    Under 20 år           20 €
C    Familj                      60 €

Kajakplats

D   Havskajak singel                                                  90 €
E    Tävlingskajak, singel                                           50 €
F    Tävlingskajak, singel juniori, ungdom/junior  40 €
G   Tandem                                                                 90 €
H   Uteplats                                                                 40 €

Användning av Canoas kajaker

I    Kajak/C-kanot                                                        60 €
J    Användning i  paddlingen                                   30 €
K   Tävlings- och ungdomskajak                              40 €                                                              (enligt tränaren)

Andra avgifter

L    Avgift för gäst/kajak/dag                                     10 €
(endast i sällskap av medlem ochh max 2 gäster /gång)

M  Understödande medlem, person                      30 €
Samfund                                                                  500 €

N   Talkoavgift                                                           30 €
O   Nyckelpant                                                          50 €
P   Nivåtest                                                                 30 €

Samtliga avgifter anges i gireringens ruta för meddelanden,

Exempel:
Vuxen medlemKalle Kanotist: medlemsavgit (A), egen kajak och inneplats (D).
Kalle Kanotist; AD, summa 120,00 € (=30+90).

Familjen Mamma, pappa och två barn: medlemsavgift (C), Det ena barnet har kanot (F), det andra använder föreningens ungdomskanot (K) och de vuxna använder Canoas kanoter (I).
Familjen Kanotist; CFKII, summa 260 € (=60+40+40+60+60).

Mottagare:                              Canoa r.f.
Bankförbindelse                     FI73 4055 4920 1121 98
Förfallodag                              31.3.2019

Observera

De som deltar endast i tisdagspaddlingen skall betala 30 € för bruksrätten. Om familjen paddlar utöver vad som nämns i exemplet måste den betala en (eller flera) bruksrätt(er) till. Bruksrätten till Bredans utfärdskanoter kostar 60 € per kanot.
I medlemsavgiften ingår barnens deltagande i måndagarnas paddlingar. I det fallet att barnen deltar i Canoas ledda träning kostar deras bruksrätt till utfärdskanot endast 40 €.