Gå till innehåll

Medlemsavgifter 2018

2018

Medlemsavgift

A    Vuxen                     30 €
B    Under 20 år           20 €
C    Familj                      60 €

Kajakplats

D   Havskajak singel                                                  70 €
E    Tävlingskajak, singel                                           40 €
F    Tävlingskajak, singel juniori, ungdom/junior  20 €
G   Tandem                                                                 80 €
H   Uteplats                                                                 30 €

Användning av Canoas kajaker

I    Kajak/C-kanot                                                        50 €
J    Användning i  paddlingen                                   20 €
K   Tävlings- och ungdomskajak                              20 €                                                              (enligt tränaren)

Andra avgifter

L    Avgift för gäst/kajak/dag                                     5 €
(endast i sällskap av medlem)
N   Talkoavgift                                                           30 €
O   Nyckelpant                                                          50 €

 

 

Samtliga avgifter anges i gireringens ruta för meddelanden,

Exempel:
Vuxen medlemKalle Kanotist: medlemsavgit (A), egen kajak och inneplats (D).
Kalle Kanotist; AD, summa 100,00 €(=30+70).

Familjen Mamma, pappa och två barn: medlemsavgift (C), Det ena barnet har kanot (F), det andra använder föreningens ungdomskanot (K) och de vuxna använder Canoas kanoter (I).
Familjen Kanotist; CFKII, summa 200 € (=60+20+20+50+50).

Mottagare:                              Canoa r.f.
Bankförbindelse                     FI73 4055 4920 1121 98
Förfallodag                              30.4.2018

Observera

De som deltar endast i tisdagspaddlingen skall betala 20 e för bruksrätten. Om familjen paddlar utöver vad som nämns i exemplet måste den betala en (eller flera) bruksrätt(er) till. Bruksrätten till Bredans utfärdskanoter kostar 50 e per kanot.
I medlemsavgiften ingår barnens deltagande i måndagarnas paddlingar. I det fallet att barnen deltar i Canoas ledda träning kostar deras bruksrätt till utfärdskanot endast 20 e.