Canoas vårmöte 19.4.2023

Välkommen till Canoas vårmöte
Datum: 19.4.2023 kl. 19.00
Plats: Vikingaborg, Sommarövägen 8 B, 02380 Esbo.

FÖREDRAGNINGSLISTA

1§ Mötet öppnas 
2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 
3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt 
4§ Mötets lagenlighet och beslutsförhet konstateras 
5§ Verksamhetsplan, inkomst- och utgiftskalkyl samt verksamhetsgranskarnas utlåtande föredras 
6§ Fastställande av bokslut och beviljande av styrelsens ansvarsfrihet 
7§ Övriga ärenden 
8§ Mötet avslutas

Paddlingsskolor för barn och ungdomar 2023

Paddlingsskola 1 (grundkurs)
12. – 15.6.2023 (må-to) kl 10-12:30
Paddlingsskola 1 är avsedd för att lära sig grunderna i paddling.
Kursdeltagarna använder Canoas minsta utfärdskajaker och juniorkajaker.

Paddlingsskola 2 (fortsättningskurs)
19.-22.6.2023 
(må-to) kl 10-12:30
Paddlingsskola 2 är avsedd för juniorer som redan har lite paddlings erfarenhet och vill lära sig mer. Kursdeltagarna använder Canoas juniorkajaker.

Läs mera HÄR