Gå till innehåll

CANOA R.F. STADGEENLIGT VÅRMÖTE 

26 april 2018 kl. 18.00 Sökö servicehus, Sökösvängen 7, Esbo

ARBETSORDNING

1§ Öppnande av mötet
2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två          rösträknare
3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt
4§ Beslutes om mötets lagenlighet och beslutmässighet
5§ Framförande av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas           utlåtande
6§ Beslutes om bekräftande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
7§ Övriga ärenden
Utfärdspaddlaren för 2017 får pris
8§ Avslutande av mötet

Välkommen
Styrelse

Canoas nya nätsidor är nu öppnade! Välkomna och bekanta er med dem.

Nätsidorna är till största delen tvåspråkiga! Klikkaa lippua ja jatka suomenkielisille sivuille.

Canoa har också två facebook grupper: En öppen för utfärdspaddlare och en stängd för barn och ungdom.

Vi tar gärna emot bilder, händelser till kalendern samt förslag till förbättringar till innehållet på nätsidorna.

Ifall du märker nåt märkligt / felaktigt etc. var vänlig ta kontakt.