Gå till innehåll

CANOA R.F. STADGEENLIGT VÅRMÖTE 

26 april 2018 kl. 18.00 Sökö servicehus, Sökösvängen 7, Esbo

ARBETSORDNING

1§ Öppnande av mötet
2§ Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två          rösträknare
3§ Fastställande av närvarande och av medlemmar med rösträtt
4§ Beslutes om mötets lagenlighet och beslutmässighet
5§ Framförande av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas           utlåtande
6§ Beslutes om bekräftande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
7§ Övriga ärenden
Utfärdspaddlaren för 2017 får pris
8§ Avslutande av mötet

Välkommen
Styrelse